Kouluterveydenhuolto on kokonaisvaltaista lasten ja nuorten terveydenhuoltoa, joka kattaa kaikki ikäluokat koko kouluajan. Kouluterveydenhuolto tukee lasta ja nuorta hänen kehityksessään ja seuraa hänen terveydentilaansa säännöllisin tarkastuksin.
Kouluterveydenhuollon työntekijöitä ovat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri.

Kouluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu:
• Koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen.
• Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen.
• Moniammatillinen yhteistyö hoitoyksiköiden ja eri hallintokuntien kanssa

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuollossa jatketaan neuvolassa alkanutta lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä koko perheen hyvinvoinnin seurantaa ja tukemista. Kouluterveydenhuolto tekee tiivistä yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa. Tietojen siirto tapahtuu salassapitosäännöksiä noudattaen, kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti. Kouluterveydenhuolto on mukana laatimassa koulun opiskeluhuollon suunnitelmaa ja siihen sisältyviä oppilaiden hyvinvointia edistäviä tai erilaisiin ongelma- ja kriisitilanteisiin liittyviä toimintamalleja.

Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja, johon voi olla yhteydessä puhelimitse puhelinaikoina tai Wilma-viestillä.