Varhaiskasvatuslaki velvoittaa varhaiskasvatuksen järjestäjää arvioimaan antamaansa varhaiskasvatusta. Arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja säännöllistä. Systemaattinen arviointi edellyttää kunnassa olevaa toimivaa arviointijärjestelmää. Tämän vuoksi euralaisessa varhaiskasvatuksessa aloitetaan toimíntakauden 2019-2020 aikana laadunhallintaan liittyvän arviointikokonaisuuden laatiminen varhaiskasvatuksen rakenteen ja sisällön arvioimiseksi.

Keskeiset arvioinnin tulokset saatetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle, henkilöstölle ja lasten huoltajille. Alla lukuvuoden 2020-2021 ja 2019-2020 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arviointitulokset.

LUKUVUODEN 2020-2021 ARVIOINNIT