Varhaiskasvatuslaki velvoittaa varhaiskasvatuksen järjestäjää arvioimaan antamaansa varhaiskasvatusta. Arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja säännöllistä. Systemaattinen arviointi edellyttää kunnassa olevaa toimivaa arviointijärjestelmää. Euralaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on viimeisen kahden vuoden aikana arvioitu jaetun pedagogisen johtajuuden toteutumista (henkilöstö), aloitetaan toimíntakauden 2019-2020 aikana laadunhallintaan liittyvän arviointikokonaisuuden laatiminen varhaiskasvatuksen rakenteen ja sisällön arvioimiseksi.

Keskeiset arvioinnin tulokset saatetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle, henkilöstölle ja lasten huoltajille. Alla lukuvuoden 2020-2021 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arviointitulokset.

LUKUVUODEN 2020-2021 ARVIOINNIT