Kauttuan koulun oppilasmäärä on lukuvuoden 2022–2023 alussa 257 oppilasta. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa ja 14 perusopetusryhmää, jotka on muodostettu vuosiluokittain. Kauttuan koulu haluaa keskittyä laadukkaaseen perusopetukseen!

Tähän kuuluvat:

  • Perustietojen ja -taitojen hallinta.
  • Käyttäytyminen, erityisesti sosiaaliset taidot ja vastuu omista tekemisistä ja tekemättä jättämisistä.
  • Lisäksi koulu pyrkii hyödyntämään ympäröivän luonnon moninaisuuden vuosittaisessa toiminnassaan (metsä ja järvi) integroituna mahdollisimman moneen aineeseen.