Ahmasojan koko koulun oppilasmäärä on lukuvuoden 2022–2023 alussa 66 oppilasta. Ahmasojan koulun omana yksikkönä Honkilahdessa toimii lastensuojelulaitokseen sijoitetuille oppilaille tarkoitettu Sampon koulu, jossa lukuvuoden alkaessa on yhteensä 13 oppilasta. Sampon koulun toimintaa kuvaillaan Sampon koulun laatukäsikirjassa.