Opettajat
puh. 044 422 4612, Elli-Sofia Hilander, 1.–2. lk
puh. 044 422 4613, Roosa Laamanen, 3.–4. lk
puh. 044 422 4611, Aki Ukkonen, 5.–6. lk
puh. 044 422 4634, Heli Toivola, erityisopettaja

puh. 044 422 4821, Laura Marjeta, kuraattori