Euran kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma koostuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus) sekä Euran kunnan kuntakohtaisesta osiosta, jossa tarkennetaan opetussuunnitelman perusteita. Koulut täydentävät opetussuunnitelman perusteita ja Euran kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaa koulukohtaisilla osioilla omassa opetussuunnitelmassaan. Koulun opetussuunnitelma koostuu näin valtakunnallisesta, kuntakohtaisesta ja koulukohtaisesta osioista. Koulun opetussuunnitelmaa tarkennetaan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Euran kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyy sivistyslautakunta. Koulun opetussuunnitelman hyväksyy rehtori.
Koulun opetussuunnitelmaan perustuvan lukuvuosisuunnitelman hyväksyy sivistyslautakunta. Rehtori yhdessä opettajakunnan kanssa vastaa koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä.
Kunta- ja koulukohtainen opetussuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa tai vuosittain vuosisuunnittelun yhteydessä.

Yrittäjyyskasvatussuunnitelma on osa Euran kunnan opetussuunnitelmaa ja varhaiskasvatussuunnitelmaa

Kulttuurikasvatussuunnitelma on tehty yhteistyössä kulttuuri- ja koulutoimen sekä paikallisten kulttuurialan toimijoiden kanssa ja se päivitetään vuosittain. Tutustu vuoden 2022–2023 Helminauhaan.