Oppilaat kuuluvat kunnan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Esi- ja peruskoulun oppilaalle koulussa ja koulumatkalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sattuneen tapaturman hoito on maksuton (perusopetuslaki 34 §). Tämän säännöksen mukaan ovat tapaturman johdosta aiheutuneet sairaanhoitokuljetukset, lääkärin määräämät koulukuljetukset, lääkkeet ja sairaalahoito oppilaalle maksuttomia.

Tapaturman tai sairauden perusteella järjestettävät määräaikaiset kuljetukset
Määräaikaisen koulukuljetuksen järjestämiseen vaaditaan lääkärintodistus, jossa on maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta.

Koulutapaturmat ja hoitokustannusten korvaaminen sekä omaisuusvahingot esi- ja perusopetuksessa
Esi- ja perusopetuksen oppilaalle koulussa (sis. kunnan järjestämän aamu-/iltapäivätoiminnan) ja koulumatkalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sattuneen tapaturman hoito on maksuton (perusopetuslaki 34 §). Luokkaretki- ja leirikoulumatkoille suositellaan otettavaksi matkavakuutus, joka tarvittaessa korvaa muut kuin tapaturmista johtuvat kustannukset esim. esinevahingot ja sairastumisista johtuvat kustannukset.

Tämän säännöksen mukaan ovat tapaturman johdosta aiheutuneet sairaanhoitokulut, lääkärin määräämät koulukuljetukset, lääkkeet ja sairaalahoito oppilaalle maksuttomia. Tapaturman sattuessa hoidon tulee tapahtua ensisijaisesti terveyskeskuksessa ja tarvittaessa sairaalassa. Korvattava hoito sisältää lääkärissäkäynnit, mahdolliset hoitotoimenpiteet ja tarvittaessa terveyskeskuksen antaman fysikaalisen hoidon.

Terveyskeskuksessa/sairaalassa on ilmoittautumisen yhteydessä aina kerrottava, että kyseessä on koulutapaturma, jolloin mahdollinen lasku lähetetään suoraan sivistyspalvelutoimistoon.
Maksullisia lääkärintodistuksia ei korvata.

Opettajan velvollisuutena on huolehtia tapaturman kohteeksi joutuneen oppilaan hoitoon ohjaamisesta. Koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta tapaturmasta tulee ilmoittaa opettajalle tai luokanvalvojalle sekä aina myös koulun kansliaan, jotta jokaisesta tapaturmasta tulee tehtyä tapaturmailmoitus. Ilmoitukseen tulee myös huoltajan allekirjoitus, jos tapaturmasta seuraa enemmän kuin yksi terveyskeskuskäynti.

Ensiavun oppilas saa koulussa tai terveyskeskuksessa. Jatkohoitoon lähettämisestä vastaa terveyskeskus, joten terveyskeskuksen ulkopuoliseen hoitoon ei tule omatoimisesti hakeutua.

Oppilaalle korvataan myös esim. lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien korjauskustannukset tai rikkoutuneita vastaavien jälleenhankintakustannukset sekä ensiapuluontoisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet. Uusien vaatteiden kustannuksia ei korvata.