Oppilaan lähikoulu määräytyy osoitteen, oppilaan erityistarpeiden ja koulujen ryhmäkokojen perusteella.
Kullekin alakoululle on määritelty oppilaaksiottoalue, jolla asuville oppilaille osoitetaan lähikouluksi kyseinen koulu.

Alakoulujen oppilaaksiottoalueet ovat seuraavat:

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt 18.11.2015 / § 75 lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.1.2020 § 6 tarkentanut lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteita.