Kirkonkylän koulun oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on lisätä koulun yhteisöllisyyttä ja oppilaiden
osallisuutta. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan vaaleilla jokaiselta luokalta yksi varsinainen
jäsen ja yksi varajäsen aina lukuvuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu säännöllisesti
käsittelemään koulun arkeen liittyviä asioita ja järjestää lukuvuoden aikana muutamia
oppilaiden yhteishenkeä lisääviä toimintoja.

Vastuukaverit

Jokaiselta vuosiluokalta valitaan lukuvuoden ajaksi vastuukaverit huolehtimaan, että kaikki pääsevät mukaan ryhmään, eikä kukaan jää yksin. Vastuukaverit kokoontuvat ohjaavien opettajien johdolla n.1-2 kertaa kuukaudessa. Kokoontumisissa keskustellaan kaveritaidoista ja ideoidaan luokkahenkeä ja koko koulun yhteishenkeä vahvistavaa toimintaa.

Vastuukaveri:

-on reilu ja luotettava

-uskaltaa sanoa oman mielipiteensä

-haluaa luoda hyvää luokkahenkeä

-ottaa kaikki mukaan

-puolustaa

Vastuukaveri osaa olla hyvä kaveri kaikille.