Euran kunnassa on 6 perhepäivähoitajaa koko kunnan alueella.

Perhepäivähoito on varhaiskasvatusta, joka toteutuu perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoidossa voi olla samanaikaisesti neljä alle esiopetusikäistä lasta.

Jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle osoitetaan varahoitopaikka, jota käytetään perhepäivähoitajan ollessa sairaana, vuosilomalla tai tasausvapaalla. Päivät, jolloin perhe itse järjestää varahoidon, hyvitetään varhaiskasvatusmaksua laskutettaessa.