Tervetuloa kouluun Euraan!
Oppilaan lähikoulu määräytyy osoitteen, oppilaan erityistarpeiden ja koulujen ryhmäkokojen perusteella.
Eurassa on kuusi oppilaaksiottoaluetta. Kts. Oppilaan lähikoulu ja oppilaaksi ottaminen.

Useimmissa tapauksissa lähikoulu on lähinnä oppilaan kotia sijaitseva koulu, mutta ei kuitenkaan aina. Joissakin tapauksissa oppilaan lähikouluksi voidaan määritellä kauempana sijaitseva koulu esim. suurien luokkakokojen välttämiseksi. Oppilas voi joskus myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuosittain ne lapset, jotka ko. vuonna täyttävät seitsemän vuotta eivätkä ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Vuonna 2021 ilmoittautumisvuorossa ovat vuonna 2014 syntyneet lapset. Syksyllä 2021 koulunsa aloittavien oppilaiden sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-sovelluksella 8.-21.2.2021 välisenä aikana huoltajan esiopetuksessa käyttämällään tunnuksella osoitteessa https://eura.inschool.fi/. Ilmoittautuminen onnistuu parhaiten internet selaimella.

Kouluun ilmoittautumisesta tiedotetaan Wilmassa sekä Alasatakunta -lehdessä.

Lisätiedot kouluun ilmoittautumisesta:

Ilmoittautumisaikana tarvittava lomake löytyy Wilman ylävalikon kohdasta Lomakkeet.

Mikäli esim. juuri tapahtuneen paikkakunnalle muuton takia lapsi ei vielä ilmoittautumisaikana ole järjestelmässämme, voi kouluun ilmoittautumisesta ottaa tarvittaessa yhteyttä sivistyspalvelutoimistoon (opetuspäällikkö Jaakko Laeslahti, puh. 044 422 4791 tai jaakko.laeslahti@eura.fi)

Koulun aloittaminen vuotta aiemmin tai myöhemmin

Jos lasta hänen vammansa tai sairautensa vuoksi ei voida opettaa yhdeksänvuotisessa perusopetuksessa, oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Huoltajan, joka haluaa koulunkäyntioikeutta ennen säädettyä ikää tai lykkäystä lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva hakemus liitteineen Euran sivistyspalvelutoimistoon.