Tämän lukuvuoden työ- ja loma-ajat ovat seuraavat: 

Syyslukukausi ke 11.8.2021 – ke 22.12.2021 

Syysloma ma 25.- pe 29.10.2021 

Joululoma to 23.12.2021- pe 7.1.2022 

Kevätlukukausi ma 10.1.2022 – la 4.6.2022 

Urheiluloma ma 21.2.2022 – pe 25.2.2022 

Lukuvuodessa on viisi jaksoa, joiden pituus on n. 37 koulupäivää. Joka jaksolle on oma lukujärjestyksensä. Oppiaineet opiskellaan kursseittain. Yksi vuosiviikkotunti vastaa yhtä kurssia. Jos oppiainetta on jakson aikana kolme tuntia viikossa, kurssi päättyy jakson päättyessä. Oppiaineen kurssi voi olla myös hajautettu, jolloin kurssia opiskellaan useammassa jaksossa. Oppiaineet arvioidaan kursseittain. 

Jaksot ovat seuraavat: 

  1. jakso 11.08. – 01.10.2021 
  1. jakso 04.10. – 30.11.2021 
  1. jakso 01.12.2021 – 09.02.2022 
  1. jakso 10.02. – 08.04.2022 
  1. jakso 11.04. – 04.06.2022 

Koulupäivän aikataulu on seuraava: 

  1. tunti klo 8.45 – 10.00 

välitunti klo 10.00 – 10.15 

  1. tunti klo 10.15 – 12.00 

9. lk oppitunti klo 10.15 – 10.45 

ruokailu klo 10.45 – 11.15 

oppitunti klo 11.15 – 12.00 

8. lk oppitunti klo 10.15 – 11.00 

ruokailu klo 11.00 – 11.30 

oppitunti klo 11.30 – 12.00 

7. lk oppitunti klo 10.15 – 11.30 

ruokailu klo 11.30 – 12.00 

välitunti klo 12.00 – 12.15 

  1. tunti klo 12.15 – 13.30 

välitunti klo 13.30 – 13.45 

  1. tunti klo 13.45 – 15.00 

Liikuntatunnit saattavat aiheuttaa muutoksia ruokailuaikoihin. Lisäksi olemme lisänneet porrastusta, joten ruokailuajat ovat noin-aikoja, ryhmän opettaja tietää tarkan ruokailuajan.  

Päivänavaus kuunnellaan luokissa keskusradiosta. Oppilaiden aamunavausvuoro on kerran viikossa. Oppitunnit alkavat  täsmällisesti työjärjestyksessä mainittuina aikoina.  Luokkaan mennessä istuudutaan vasta opettajan luvalla.  Opettaja ilmoittaa oppitunnin päättymisestä. Ulkovaatteet ja jalkineet jätetään käytävälle. Oppitunnilla pyydetään puheenvuoro viitaten. 

Välitunnit vietetään ulkona välituntialueella. Koulun alueelta saa koulupäivän aikana poistua vain opettajan luvalla. Vain poikkeustilanteissa välitunneilla voidaan olla sisällä valvojien luvalla. 

Euran kunnan peruskouluissa on laadittu ohjeet koulupäivän aikaiseen liikkumiseen. Yhteiskoulussa tämä tarkoittaa sitä, että koulupäivän aikana esim. Urheilutalolle, urheilukentälle, kirjastoon jne. liikutaan jalan tai polkupyörällä liikennesääntöjä sekä opettajan ohjeita noudattaen. Mopoilla, mopoautoilla, mönkijöillä tms. moottoriajoneuvoilla ei koulupäivän aikana liikuta koulualueen ulkopuolella oleville opetuspaikoille lukuun ottamatta päivän ensimmäistä ja viimeistä oppituntia (opettajan luvalla). Tällä järjestelyllä pyrimme lisäämään oppilaiden luonnollista liikkumista ja samalla välttämään riskejä liikenteessä. Hammaslääkäri- tai lääkärikäynnit eivät ole kouluaikaa, ja ne vanhemmat ilmoittavat etukäteen luokanvalvojalle. 

Pyörille on varattu telineet ja mopoille omat paikkansa, joissa niitä säilytetään.  Pyörät ja mopot on syytä lukita.  Koulu ja kunta eivät vastaa koulussa sattuneesta esinevahingosta tai varkaudesta. Mopoautot, mönkijät ja traktorit pysäköidään koulun parkkipaikalle niille osoitetulle paikalle. 

Koulukuljetusten järjestelyistä vastaa sivistyspalveluiden suunnittelusihteeri Jari Mäkelä, puh. 044 422 4451. Koulukuljetusopas on kunnan kotisivuilla, ja sen saa tarvittaessa myös koulun kansliasta. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus niillä oppilailla, joiden koulumatka on yli 5 km. Linja-autoista noustaan ja niihin mennään koulun pihalta eikä lähibussipysäkeiltä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Peruskoulussa em. asetus koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä. Tähän perustuen koulumme 7. luokan oppilaat eivät käytä käsityötunneilla pyörösahaa, katkaisupyörösahaa ja oikohöylää. Valinnaisessa teknisessä työssä 8. ja 9. luokalla näitä koneita käytetään opetuksen sitä vaatiessa. Euran kunnan opetussuunnitelmassa ja koulun Wilman tiedotteissa asiasta on kerrottu tarkemmin.