Hinnerjoen päiväkodin Ulpukat-ryhmässä lapset ovat 0–3-vuotiaita.

Ryhmässä on tärkeää, että pienet saavat olla paljon sylissä, aikuinen on läsnä ja jokaiseen päivään sisältyy paljon leikkiä ja iloa.

Tärkeää on myös hyvä ja avoin yhteistyö vanhempien ja kaikkien tahojen kanssa.

Hinnerjoen päiväkodin Lumpeet-ryhmässä on 3–6-vuotiaita lapsia.

Toiminnassa on tärkeää lapsilähtöisyys, lapsen nähdyksi ja kuulluksi tuleminen. Lämmin vuorovaikutus ja lapsen sensitiivinen kohtaaminen on tärkeää. Oppimista ja ihmettelyä tapahtuu kaikissa arjen tilanteissa ja sille annetaan tilaa, sekä aikaa. Lumpeet- ryhmässä voitaisiin kysyä esimerkiksi kysymys ”Mitenkähän ne lumpeet kelluu veden pinnalla?”. Eri asioiden ihmettelyn äärelle pysähdytään Lumpeet-ryhmässä päivittäin, kuten lastenlaulussa ihme ja kumma.

Hyödynnämme ryhmässä paljon taidelähtöisiä menetelmiä, kuten maalaamista, draamaa tai tarinallisuutta.