Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä, leikkiä ja osallistua, iloita oppimisesta, elää rikasta ja ainutlaatuista lapsuuttaan ja voida hyvin!

Lapsella voi olla myös tarvetta tukeen jollakin kehityksen osa-alueella tai oppimisympäristössään. Tukea varhaiskasvatuksessa järjestetään inklusiivisin periaattein eli tuki tuodaan sinne, missä lapsi on ja se ulotetaan aikuisten pedagogisessa toiminnassa mahdollisimman luontevasti niin arjessa toistuviin tilanteisiin kuin vuorovaikutustilanteisiinkin. Näissä arjen säännöllisesti toistuvissa tilanteissa tuki tulee luontevaksi ja systemaattiseksi osaksi lapsen arkea mahdollisimman varhain.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Eurassa työskentelee kaksi konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka toimivat varhaiserityiskasvatuksen yhteyshenkilöinä ja asiantuntijoina. Päiväkoti Euranrinkilässä työskentelee oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (VEO) työskentelevät yhdessä huoltajien sekä varhaiskasvatuksen (perhepäivähoito/päiväkoti) ja esiopetuksen henkilöstön kanssa. Yhteistyössä keskustellaan lapsen kasvusta, kehityksestä, oppimisesta ja hyvinvoinnista sekä järjestetään tarpeelliset tukitoimet lapsen luonnollisessa toimintaympäristössä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja voi antaa myös yksilöllistä ohjausta, pienryhmäopetusta tai olla mukana samanaikaisopetuksessa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Papunet
Neuvokas perhe
The FamilyBoost
Viitottu rakkaus