Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea maksetaan tilakohtaisen viitemäärän perusteella. C-tukialueella maksetaan pohjoista tukea ja AB-tukialueella Etelä-Suomen kansallista tukea.

Hae tukea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139. Hakuaika on 15.2.–10.3.2021. Voit hakea samalla kertaa sekä tuen ennakkoa että lopullista tukea.

Hakuohje

Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Sokerijuurikkaan kuljetustuki on koko maassa maksettava kansallinen tuki. Tuki on de minimis -tuki (niin sanottu vähämerkityksinen tuki).

Tehtaalle toimitetun sokerijuurikkaan tuottajalle

Tuella korvataan viljelijälle sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. Voit saada tukea, jos olet sokerijuurikkaan sopimustuottaja, sinulla on sokerijuurikkaasta viljelysopimus tehtaan kanssa ja toimitit sokerijuurikasta tehtaalle.

Tuen määrä

Tukitaso määräytyy tilasi viljelysopimuksessa mainitun määrän ja kuljetusetäisyyden perusteella. Tukitaso nousee kuljetusetäisyyden kasvaessa.

Maatalouspuolelle maksettavia de minimis -tukia voidaan myöntää hakijaa ja yritystä kohti enintään 20 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea tukea 15.2.−10.3.2021 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 178. Ruokavirasto maksaa tuen hakuvuoden kesäkuussa.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki 2020 – Vipukäyttäjän ohje

Lomake 178

Sitoumusehtoja

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot