Eläinten hyvinvointikorvauksen haku alkaa Vipu-palvelussa 18.1.2021

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 18.1.–17.2.2021. Korvausta vuodelle 2021 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta.

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot

lmoituksen vuoden 2020 eläinmääristä voi tehdä 17.2.2021 asti

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2020 hallinnassaan olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi). Ilmoitusaika päättyy 17.2.2021.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2020. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoitus koskee lisäksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotusta. Jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä kyseisten tukien eläintiheyslaskentaan, ilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Yhteisön tai osallisen on ilmoitettava ne eläinrekisterit, joista saatavia tietoja haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan.