Maahanmuuttopalvelut tarjoavat euralaisille maahanmuuttotaustaisille, erityisesti kiintiöpakolaisille, kotoutumista tukevia palveluja sekä ohjausta ja neuvontaa suomalaiseen yhteiskuntaan, palvelujärjestelmään sekä arkielämään liittyvissä asioissa.

Voit ottaa yhteyttä maahanmuutto-ohjaajaan ja varata ajan neuvontaan. Voit myös saada ohjeita puhelimitse tai sähköpostitse.

Euran SPR toimii vahvasti tukena kotoutumisessa, kunnes asiointi eri palveluissa alkaa hoitua omatoimisesti.

 Guidance and counselling services

Immigration services provide integration support services and guidance and counselling in matters relating to Finnish society, the service system and everyday life for people with an immigration background in Eura, especially quota refugees.

You can contact an immigration counsellor and make an appointment for counselling. You can also get advice by phone or e-mail.

The SPR in Eura is a strong support for integration until you start to manage your own affairs in the different services.