Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointipalvelu käytössä

Ruokavirasto avasi Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun uudelleen käyttöön 23.8.2021. Sovelluksen avulla toimijat pystyvät itse tekemään ilmoitukset pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista, tarkastelemaan aiempia ilmoituksiaan sekä tekemään niihin tarvittaessa muutoksia.

Ruokavirasto kannustaa toimijoita kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan omien tietojensa ajantasaisuuden. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset neuvovat palvelun käyttöön ja ilmoitusten tekoon liittyvissä kysymyksissä.

Asiointisovellus löytyy osoitteesta:

https://epr.ruokavirasto.fi/

Lisätietoja Ruokaviraston sivulta

Merkitseminen ja rekisteröinti

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun alusta loppuun. Jotta kuluttaja voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, elintarviketuotannon on oltava läpinäkyvää ja tuote voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää, missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä. Eläinten jäljitettävyyden varmistamiseksi tuotantoeläimet on merkittävä luotettavasti ja kattavasti, niiden pitopaikoista on pidettävä ajantasaista rekisteriä ja eläinten siirrot pitopaikkojen välillä sekä niiden syntymät ja kuolemat tulee merkitä rekistereihin ja tilaluetteloihin vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi riippumatta eläinten määrästä tai niiden käyttötarkoituksesta. Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi tehdään oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Samassa yhteydessä perustetaan rekisteriin pitopaikka siihen maantieteelliseen paikkaan, jossa eläimiä pidetään. Edellä mainituille eläinlajeille on eläinlajikohtaiset merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat ohjeet. Vesiviljelylaitosten on rekisteröidyttävä vesiviljelyrekisteriin.

Merkitsemistä ja rekisteröintiä valvovat ELY-keskusten tarkastajat, tarkastuseläinlääkärit, valvontaeläinlääkärit sekä kunnaneläinlääkärit.

Tietoa eläintenpidosta ja rekisteröinnistä sekä lomakkeet ilmoituksia varten saa 

Ruokaviraston sivuilta tai maaseututoimesta.

Ilmoitus pitopaikasta

Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta

Huom. uuden aloittavan eläintenpitäjän tulee siis täyttää molemmat lomakkeet. 

Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) tuli voimaan 20.4.2017. Samalla kumottiin vanha hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (880/2009). Hevoseläinten tunnistamisesta annetulla asetuksella on säädetty muun muassa velvoitteesta ilmoittaa hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa.