Työttömällä on oikeus maksuttomaan hyvinvointialueen järjestämään terveystarkastukseen, joka sisältää terveydentilan kartoituksen. Tarvittaessa ohjataan lääkärille, erilaisiin tutkimuksiin tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle.

Terveystarkastuksen tavoitteena on arvioida ja edistää työttömän terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Lisäksi pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisten terveysongelmien syntymistä.

Mikäli terveystarkastuksessa löytyy esimerkiksi vamma tai sairaus, joka vaikuttaa työllistymiseen, tähän liittyvä erityinen palvelutarve voidaan ottaa huomioon kaikissa julkisissa työvoimapalveluissa. Terveystarkastuksesta säädetään laissa (1326/2010, 13 §).

Terveystarkastukseen ohjaudutaan pääsääntöisesti te-palvelujen asiantuntijan lähetteellä tai hyvinvointialueen työkyvyn tuen tiimin sosiaaliohjaajan ohjaamana.