Työllisyyskoordinaattori tukee ja neuvoo työnhakijoita, yrityksiä ja yhdistyksiä mm. työllistymiseen, työkokeiluun, palkkatukeen, oppisopimukseen, opiskeluun ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa.
Työllisyyskoordinaattori toimii asiakkaan kokonaistilanteen koordinoijana ja rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa työllistymistä tukevia palvelukokonaisuuksia hyödyntäen eri verkostotoimijoiden tuottamia palveluja.

Työllisyyskoordinaattorin työtehtäviä ovat:

  • euralaisten työnhakijoiden työllistymistä ja kouluttautumista tukeva ohjaus ja neuvonta
  • kunnan työllistämisprosessien koordinointi
    (palkkatuki, velvoitetyöllistäminen, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, oppisopimus, nuorten kesätyöt, kesätyötuki yhdistyksille)
  • aktiivinen yhteistyö alueen verkostojen kanssa
    (TE-toimisto, hyvinvointialue, TYP-toiminta, 2. asteen oppilaitokset, yritykset, yhdistykset, lähialueen kunnat)
  • yritysten ja yhdistysten tarpeiden kartoittaminen ja työllistämiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus
  • maahanmuuton yhdyspinta- ja yhteistyö paikallisesti ja maakunnallisesti

Yhteistyöterveisin
Rami Heino