Tilinpäätös laaditaan kalenterivuosittain. Kuntakonsernin tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta, rahoituslaskelmasta ja liitetiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta

Tilinpäätös kootaan seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös 2019
Tilinpäätös 2018

Osavuosikatsaus

Talouden toteumaa seurataan neljännesvuosittain.

Osavuosikatsaus 2020 1-9

Osavuosikatsaus 2020 1-6

Osavuosikatsaus 2020 1-3