Tilinpäätös laaditaan kalenterivuosittain. Kuntakonsernin tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta, rahoituslaskelmasta ja liitetiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta

Tilinpäätös kootaan seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös 2022
Tilinpäätös 2021
Tilinpäätös 2020

Osavuosikatsaus

Talouden toteumaa seurataan neljännesvuosittain.