Euran valtuuston hyväksynyt 18.5.2020 Euran yhdistysohjelma sEuralaisen.

Euran yhdistysohjelma on tehty yhteistyössä Euran kunnan ja SataKylien
Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa -hankkeen kanssa. Ohjelman
tekemisestä sovittiin loppuvuonna 2018 ja varsinainen valmistelu aloitettiin
alkuvuonna 2019.


Yhdistysohjelman tarkoitus on tiivistää kunnan ja yhdistysten yhteistyötä
sekä miettiä yhteisiä tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Ohjelman on konkreettinen ohjenuora kunnan ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä sekä yhdistyksille itselleen että kunnan virkamiehille ja päättäjille.


Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Kunnan puolesta ohjelman teon tukena on toiminut monialainen ohjausryhmä, jonka kaikki jäsenet ovat jollakin tavalla mukana kolmannen sektorin kanssa tehtävässä toiminnassa. Ohjelmatyö on muodostunut yhdistysilloista sekä kyselyistä, joita on tehty yhdistyksille, kuntapäättäjille ja kunnan esimiehille. Ohjelmassa selvitetään myös Euran yhdistyskentän nykytilaa ja vallitsevia toimintatapoja.

Yhdistysohjelman toteutumisen seuraamista ja yhteistyön kehittämistä varten on nimetty työryhmä, joihin kuuluvat seuraavat viranhaltijat:

Kari Kankaanranta, hallintojohtaja
Yleishallinto – päätöksenteon valmistelu ja toimeenpano

Teija Henriksson, hyvinvointipäällikkö
Hyvinvointipalvelut (vapaa-aika / nuoret)

Roosa Lehto, geronomi
Ikääntyneet

Rami Heino, työllisyysyksikön esimies
Työllisyyspalvelut

Vesa Nuija, liikuntapäällikkö
Liikuntapalvelut

Sirpa Wahlqvist, kulttuuripäällikkö
Kulttuuripalvelut

Anne Saarenvalta, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekniset palvelut