Hallintokantelu ei ole varsinainen muutoksenhakukeino. Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle tai valvovalle viranomaiselle tehtyä ilmoitusta siitä, että asianomainen katsoo kantelun kohteen olevan menettelyn tai toiminnan lainvastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi. Kantelun voi tehdä myös toimimattomuudesta tai tehtävien laiminlyönnistä, ja se voi koskea niin palvelun laatua kuin hallintopäätöksiäkin.

Kuka tahansa voi tehdä kantelun. Kantelu tehdään yleensä kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai aluehallintovirastosta saatavalla lomakkeella. Kantelu käsitellään aluehallintoviraston sillä osastolla, jonka toimialaa kantelu koskee. Kanteluasiaan annettu ratkaisu on maksuton.

katso myös www.suomi.fi