Muutoksenhaun kohteena voivat yleensä olla kunnan viranomaisen lopulliset päätökset. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta.

Tästä osiosta saat informaatiota muutoksenhakuun liittyvistä asioista.