Euran kunnanhallitus nimesi Euran kunnan vammaisneuvoston kuluvalle valtuustokaudelle 28.2.2022 § 67 ja täydensi vielä jäseniä 14.3.2022 § 86:

Seurakunta jäsen Mari Vuorinen, varajäsen Marita Pihlajamäki

Euran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry jäsen Pia Kukkasniemi, varajäsen Tanja Aro

Euran Sydänyhdistys jäsen Mauri Sulonen, varajäsen Jaakko Virtanen

Näkövammaiset jäsen Heimo Viljanen

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry jäsen Tero Viilto (tero.viilto@icloud.com)

Euran Seudun Invalidit ry: jäsenet Eero Mäki ja Maija Ylinen, varajäsenet Olli Lamminaho ja Kaija Lehtonen

Rauman-Seudun neuroyhdistyksen jäsen Katja Kylä-Kause

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii hallintojohtaja Kari Kankaanranta (kari.kankaanranta@eura.fi / 044 422 4020).

Euran valtuusto päätti 14.2.2022 § 8, että vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa kunnanhallitus ja edelleen hallinto- ja vetovoimapalveluiden palvelualue.

Vammaisneuvoston ensimmäinen kokous oli 13.4.2022. Vammaisneuvosto valitsi puheenjohtajaksi Mauri Sulosen ja varapuheenjohtajaksi Eero Mäen.

Vammaisneuvoston kokousten pöytäkirjat:

Kuntalain 29 § mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston tarkoituksena on:

  1. toimia vammaisjärjestöjen, vammaisten hyväksi toimivien yhteisöjen ja vammaisten kuntalaisten yhdyssiteenä
  2. edistää Euran kunnan ja vammaisten yhteistoimintaa edistää vammaisten oikeutta kuntoutukseen, koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, taloudelliseen sosiaaliturvaan sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan ja muihin kunnallisiin palveluihin
  3. tehdä aloitteita ja esityksiä vammaisia koskevissa asioissa ja antaa niistä lausuntoja seurata vammaisten tarpeita sekä vammaishuollon kehitystä toimia ulospäin vammaisten yhteisten asioiden ajamiseksi
  4. järjestää erilaisia tiedotus- ja luentotilaisuuksia
  5. vammaisneuvosto ei jaa avustuksia