Laskumerkinnät

Lasku tulee osoittaa Euran kunnalle. Laskussa tulee olla tilaajan ilmoittama viitetieto, mille kustannuspaikalle, kohteelle ja/tai projektille lasku kuuluu sekä tilaajan nimi, jotta lasku voidaan ohjata oikealle henkilölle käsiteltäväksi.
Koontilaskuja ei suositella.
Meihin ei sovelleta rakentamispalveluiden käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Yleiset laskumerkintävaatimukset löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta.

Laskutusosoite

Otamme laskuja vastaan ainoastaan sähköisessä muodossa
Verkkolaskuosoite:

  • OVT tunnus 003701322394
  • Operaattori BAWCFI22 / Basware Oyj
  • Y-tunnus on 0132239-4

Mikäli verkkolaskumahdollisuutta ei ole, laskun voi lähettää pdf-muodossa sähköpostiosoitteeseen ostolaskut@eura.fi

Laskussa tulee näkyä laskun vastaanottajan tiedot:
Euran kunta
Sorkkistentie 10
27510 EURA

YEL-todistus

Yksityisten elinkeinonharjoittajien, toiminimien ja kevytyrittäjien, jotka ovat myyneet palvelua kunnalle, tulee toimittaa YEL-todistus. Todistus on voimassa todistuksen päiväyksestä yhden vuoden, jonka jälkeen tulee toimittaa uusi todistus.
Todistus tulee toimittaa pdf-muodossa sähköpostiosoitteeseen ostolaskut@eura.fi

Julkiselle sektorille tehdystä työstä tulee tehdä aina eläkevakuutusmaksu, kun yrittäjä on 17-67 vuotias, vaikka yrittäjä ei olisi velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta pienen toiminnan vuoksi tai hän on eläkkeellä. Jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta, erittele laskulle työn osuus sekä mahdolliset muut kulut ja toimita verokortti kunnalle. Työn tilaajana perimme työntekijän eläkevakuutusmaksun ja ilmoittamme tulorekisteriin työn osuuden eläkkeeseen oikeuttavana ansiona ilman alv:ta.

KEVAn ohjeet YEL-vakuuttamisesta