Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Varajäsenet eivät siis ole varsinaisten jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä.

Samassa vaalilaissa määrätään myös muista vaaliviranomaisista ja niiden tehtävistä.

Keskusvaalilautakunta 2021

Jäsen
 pj. Vesa Koivisto, kesk.
vpj. Nelli Nurminen, ps.
Sanna Vähä-Vahe, vas
Pertti Susi, sdp.
Ari Saarenmaa, kok.
Varajäsen
 1. Matti Saksa, sdp.
 2. Manu Puttonen, kesk.
 3. Jari Ruski, kok.
 4. Ari Vatja, ps.
 5. Tuula Vaittinen, vas.