Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Varajäsenet eivät siis ole varsinaisten jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä.

Samassa vaalilaissa määrätään myös muista vaaliviranomaisista ja niiden tehtävistä.

Keskusvaalilautakunta 2017-2021

Jäsen
 Vesa Koivisto, pj
 Veikko Nurmi, vpj.
 Sanna Vähä-Vahe
 Esko Suomala
 Nelli Nurminen
Varajäsen
 1. Erkki Marila
 2. Lasse Helander
 3. Tuula Vaittinen
 4. Raija Kulonen
 5. Sami Suni