Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan tehtävänä on

1    seurattava tilintarkastajien tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
3tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta 2021

JäsenVarajäsen
Jukka Helin, sdp.Terhi Salonen, sdp.
Pekka Simula, kesk.Sari Uoti, kesk.
vpj. Anne Suominen, kok.Ari Saarenmaa, kok.
pj. Vesa-Matti Junnila, ps.Tommi Pelkonen, ps.
Eija Kuusisto, vas.Outi Kortelainen, vas.