Eurassa on noin 85km kunnan ylläpitämää katuvalaistusta. Valaistuksen kunnossapito ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä. Valojen tarkastuskierrokset tehdään kaksi kertaa vuodessa ja havaitut puutteet korjataan. Rikkoutuneita lamppuja vaihdetaan lisäksi pitkin vuotta ilmoitusten perusteella. Voit ilmoittaa katulampun sammumisesta yhdyskuntatekniikan päällikölle.