Liikennealueiden kunnossapidosta vastaa yhdyskuntatekniikan päällikkö. Tarvittavat hoito- ja kunnossapitopalvelut ostetaan pääosin ulkopuolisilta urakoitsijoilta- Mikäli kunnossapito askarruttaa, ota yhteyttä yhdyskuntatekniikan päällikköön.

Kesäkauden kunnossapito
Kevään tullen, lumien sulatua harjataan Euran kaduilta hiekoitushiekat. keväisin käydään myös sorapintaiset tiet läpi lanaamalla sekä suoritetaan pölynsidontaa suolaamalla. Näitä kunnostustoimia uusitaan kesän mittaan tarpeen mukaan. kesäkunnossapitoon kuuluu myös tienvarsien niittoa ja liikennemerkkien uusimista. Ajoratamaalaukset Eurassa uusitaan vuosittain ennen koulujen alkamista.

Talvikunnossapito
Eura on jaettu useampaan aurausalueeseen, joista urakoitsijat itsenäisesti, yhdyskuntatekniikan päällikön ohjauksessa vastaavat. Aurauksen lisäksi heille kuuluu myös hiekoitus.

Kunnan alueella olevien Ely-keskuksen hoitoon kuuluvien yleisten teiden osalta havaituista liikennettä vaarantavasta ongelmasta voi ilmoittaa suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle soittamalla numeroon 0200 2100 (24/7). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, kuoppa tai muu este, joka estää normaalin tienkäytön.