Teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtii asemakaava-alueella pääsääntöisesti kunta tai valtio. Mikäli tien tarve (rakentaminen tai kunnossapito) on haja-asutusalueella, pääsääntö on, että tietä tarvitsevat huolehtivat sen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Olemassa olevilla teillä, yleensä yksityisteillä,joilla on useampi käyttäjä, on järjestäytynyt hallinto, mikä huolehtii tien asioista.Järjestäytyminen on toteutettu muodostamalla tiekunta ja valitemalla sille toimielimeksi joko hoitokunta tai toimitsijamies. Tiekunta kerää tienkäyttäjiltä tiemaksuja, joilla katetaan tien kunnossapito ja perusparantaminen tai rakentaminen. Useimmiten tiekunnat saavat myös kunnan avustusta toimintojensa turvaamiseksi ja tiemaksujen säilymisenä kohtuullisina. Monasti on kyllä niinkin, että tiellä ei ole muita käyttäjiä ja jos tie on vielä pitkä ja hankalasti kunnossapidettävä, muodostuu tien ylläpidosta melkoisen suuriakin kustannuksia, mikä kannattaa ottaa huomioon rakennuksen paikkaa valittaessa.