Asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi on näiden sääntöjen lisäksi noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia, Euran kunnan järjestyssääntöjä sekä yhtiökokousten ja hallitusten tekemiä päätöksi. Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty syksyllä 2003 yhtiön hallituksessa kaikkien noudatettavaksi.

 1. Ulko-ovet pidetään lukittuina noin klo 21.00 – 07.00 (koskee kerrostaloja)
 2. Jos talossa on hissi, se on tarkoitettu lähinnä henkilökuljetuksia varten. Hissin käyttöohjeita on noudatettava.
 3. Porras- ja muiden käytävien siisteyden ja viihtyisyyden kannalta on välttämätöntä:
  • että ulkoa tultaessa jalkineet pyyhitään
  • että portaissa liikutaan meluttomasti
  • ettei käytäviä vahingoiteta tai roskata ettei huoneistoja tuuleteta porraskäytäviin.
 4. Yhteisten tilojen käytössä on huomioita seuraavaa:
  • turha oleskelu ja leikkiminen näissä tiloissa on kielletty
  • tavaraa saa säilyttää vain tähän tarkoitukseen varatuissa komeroissa
  • vaaraa tai muuta haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä ei saa säilyttää yhteisissä tiloissa
  • kulkutiet tulee pitää vapaina
  • sellaiset välineet, joita ei enää käytetä on poistettava suojista välittömästi
  • saunatiloissa on noudatettava niissä olevia ohjeita ja määräyksiä
  • tiloista poistuttaessa on valot sammutettava.
 5. Pölyttäminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla arkipäivisin klo 07.00 – 20.00 välisenä aikana.
 6. Parvekkeen haltijan on huolehdittava:
  • ettei parvekkeella pölytetä vuodevaatteita tai mattoja
  • ettei parvekekaiteen yli näy mattoja, pyykkiä yms.
  • ettei parvekkeella käytetä ulkogrilliä
  • ettei parvekkeita pestä juoksevalla vedellä
 7. Roskat ja jätteet on vietävä muovipussiin tai vastaavaan paketoituna ympäristöä likaamatta jäteaitauksessa tai –katoksessa oleviin säiliöihin, jätepaperi omiin säiliöihinsä. Säiliöiden kannet on suljettava. Jätteitä ei missään tapauksessa saa laittaa viemäriin. Asukkaiden tulee itse huolehtia tarpeettomaksi käyneiden huonekalujen, ammeiden, kodinkoneiden, korjausjätteiden tms. poiskuljettamisesta. Joulukuuset saa jättää jäteastioiden viereen.
 8. Ulkoalueiden turvallisuus, siisteys ja viihtyisyys edellyttävät:
  • ettei ajoneuvoilla ajeta tarpeettomasti piha-alueilla
  • että asetettuja liikennemerkkejä noudatetaan
  • että pallo- ja kiekkopelien häiritsevä ja vahinkoa aiheuttava pelaaminen on kielletty
  • ettei piha-alueella säilytetä tavaraa
  • ettei nurmikoita ja istutuksia vahingoiteta
  • että lintujen ruokkiminen on kielletty
 9. Kotieläinten omistajien on huolehdittava:
  • ettei eläimiä missään tapauksessa päästetä käytäviin ja muihin yhteisiin tiloihin ilman valvontaa
  • etteivät eläimet pääse likaamaan pihamaata tai muita yhteisiä alueita
  • että eläimet pidetään kytkettyinä yhtiön alueella
  • ettei eläin jatkuvalla haukunnalla tai ulvonnalla häiritse ympäristöä tai talon asukkaita.
 10. Ajoneuvojen pysäköinti ja sallittu vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla.
  • Mopojen ja moottoripyörien säilytys pyörävarastossa on kielletty.
  • Asunto- ja perävainujen säilytys taloyhtiön alueella ei ole sallittua ilman lupaa.
  • Vieraspysäköintipaikat on tarkoitettu vain vierailijoiden tilapäiseen pysäköintiin.
  • Autotalleissa ja piha-alueella melua, haju- tai muuta ympäristöhaittaa aiheuttava korjaustoiminta on kielletty.
 11. Soittaminen, laulaminen, radion tai kodinkoneen käyttäminen ja muu häiritsevällä tavalla ääntä aiheuttava toiminta esim. voimakasääninen kylpyveden laskeminen on kielletty klo 22.00 – 07.00.
  Voimakas ääntä aiheuttava työskentely esim. porakoneella, pyörösahalla tai hakkaamalla on kielletty arkisin klo 20.00 – 07.00 ja viikonloppuisin klo 18.00 – 07.00.
  • Huoneistoissa ei saa muunakaan aikana harjoittaa sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän, hajun tai muun sellaisen johdosta jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritsee naapureita.
 12. Ulkoantenneja ei saa asentaa, eikä yhteisiin tiloihin ja ulkoseiniin saa kiinnittää mainoskilpiä tai julisteita ilman lupaa. Saunojen ym. kello- ja säätölaitteisiin tai linjasäätöventtiileihin ei saa koskea. Ilmastointikanaviin liitettävien liesituulettimien ja kojeiden sekä muiden kiinteistön asukkaille haittaa tuottavien laitteiden asentaminen on kielletty.
 13. Kiinteistön vahingoittamisesta, ikkunoiden rikkomisesta, seinien ja maalauksen raapimisesta yms. ilkivallasta tullaan asianomaiselta perimään täysi korvaus. Erikoisesti huomautetaan, että avotulen tekeminen yleisissä tiloissa samoin kuin ulkoalueilla ja parvekkeilla on edesvastuun uhalla kielletty.
 14. Vahingonkorvauksia välttääkseen on vesivuodoista ja muista putki- ja johtovaurioista ilmoitettava viipymättä isännöitsijän toimistoon. Myös muista kiinteistössä havaituista vioita tulee ilmoittaa isännöitsijälle.
 15. Hätätilanteita varten on jokainen asukas velvollinen huolehtimaan siitä, että huoneistoon päästään ovea rikkomatta.
 16. Vuokrat, sauna- ja muut maksut on suoritettava sakkokoron välttämiseksi kuukauden viidenteen päivään mennessä taloyhtiön tilille
 17. Oven avaamisesta tulee maksaa talonmiehelle erillinen korvaus.
 18. Järjestyssääntöjen rikkominen voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, rangaistusvaatimuksen tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Taloyhtiön asukas on vastuussa myös siitä, että huoneistossa vierailevat noudattavat järjestyssääntöjä.