Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutus tasavallan presidentin vaalista 2024

Kuulutus

Kuulutus / Jätehuoltomääräykset

Forssan kaupungin jätelautakunta on kokouksessaan 31.8.2022 hyväksynytluonnoksen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntienyhteisiksi jätehuoltomääräyksiksi. Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä yhteistoiminta-alueen kuntienvirastoissa sekä Internet-sivuilla 31.10.2022 asti. KuulutusJätehuoltomääräysten luonnos

Kuulutus, ympäristösuojelulain mukainen päätös

Kaavoituskatsaus 2022

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiä koskevat kuulutukset ympäristösuojelulain ja vesilain mukaisista asioista

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Kuulutus aluevaaleista 23.1.2022

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Aluevaaleissa valitaan jäsenet (69 valtuutettua) ...

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset lupa-asioissa / julkipano 8.6.2021

Kuntavaalit 2021

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Ko. lain mukaan: KUNTAVAALIT 2021 toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 kello 9 – 20. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valitaan Euran ...

Kuulutus, ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Amcor Flexibles Finland Oy

Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa