Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutus, korttelin 334 asemakaavan muutos

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiä koskevat kuulutukset ympäristösuojelulain ja vesilain mukaisista asioista

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoitosuunnitelmasta 21.12.2021

Kuulutus aluevaaleista 23.1.2022

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Aluevaaleissa valitaan jäsenet (69 valtuutettua) ...

Satasairaala, yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen 2022

Nuorisoyhdistysten sekä urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten kohdeavustukset ovat haussa 5.11.2021 klo 15.00 mennessä

Nuorisoyhdistysten sekä urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten kohdeavustukset ovat haussa 5.11.2021 klo 15.00 mennessä.

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset lupa-asioissa / julkipano 8.6.2021

Kuntavaalit 2021

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Ko. lain mukaan: KUNTAVAALIT 2021 toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 kello 9 – 20. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valitaan Euran ...

Ehdotus jätetaksaksi 2021

Kuulutus, ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Amcor Flexibles Finland Oy