Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutus, Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueen saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmä

Kuulutus, Euran Kiperin alueen asemakaava ja Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos luonnoksena nähtävillä

ELY Kuulutus, ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutus / Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku 30.4.2024 mennessä

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2024 on haettavissa 30.4.2024 mennessä. Avustuksia haetaan pääsääntöisesti sähköisesti e-lomakkeella.Avustuslomake löytyy: Perehdy ennen avustuksen hakua Tekla 17.1.2024 § 4 hyväksymään yksityistieavustusten jakoperusteidenmuutokseen ...

Valtuuston kokous 5.2.2024

Kuulutus, Mannilan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä.

Ilmoitus kuulutuksesta, Ely Vesienhoito ilmoitus

Kuulutus tasavallan presidentin vaalista 2024

Kuulutus

Kuulutus / Jätehuoltomääräykset

Forssan kaupungin jätelautakunta on kokouksessaan 31.8.2022 hyväksynytluonnoksen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntienyhteisiksi jätehuoltomääräyksiksi. Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä yhteistoiminta-alueen kuntienvirastoissa sekä Internet-sivuilla 31.10.2022 asti. KuulutusJätehuoltomääräysten luonnos

Kuulutus, ympäristösuojelulain mukainen päätös