21.4.2021

Kuntavaalit 2021

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Ko. lain mukaan:

KUNTAVAALIT 2021

toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 kello 9 – 20.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valitaan Euran kunnassa yhteensä 35 valtuutettua ja heidän varajäsenensä toimikaudeksi
1.8.2021-31.5.2025.

Hakemukset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemiseksi ja niihin liittyvät asiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 kello 16.  Aikaisemman aikataulun (määräaika 9.3.) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa. Vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa tai täydentää ehdokashakemuksia 4.5.2021 mennessä. Samassa yhteydessä (vaalilaki 154 § ja 156 §) keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös mahdolliset ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistoista. Asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Kari Kankaanranta Euran kunnanvirastossa 3. – 4.5.2021 klo 14 – 16 tai erikseen sovittavana ajankohtana 4.5.2021 mennessä, puh. 044 422 4020.

Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut oikaisut sekä täydennykset vaaliasiamiehen on tehtävä viimeistään 12.5.2021 ennen klo 16.00 sekä vaalilain 40 §:n 2 momentissa tarkoitetut peruutukset viimeistään 14.5.2021 ennen klo 12.00.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Euran urheilutalo (os. Eurantie 33) 26.5. – 8.6.2021 arkisin klo 10 – 18, ja

  • lauantai 29.5.2021 klo 10 – 14
  • sunnuntai 30.5.2021 klo 10 – 14
  • lauantai 5.6.2021 klo 14 – 18
  • sunnuntai 6.6.2021 klo 10 – 14

Panelian kirjasto (Mäkiläntie 1) keskiviikko 2.6.2021. klo 10 – 18
Kiukaisten kirjasto (Kunnankuja 3) torstai 3.6.2021 klo 10 – 18 Honkilahden koulu (Koskenkylänraitti 15) maanantai 7.6.2021 klo 10-18
Hinnerjoen koulu (Rinnomäentie 15) tiistai 8.6.2021 klo 10 – 18

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle (puh. 02-839 901) viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16.

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestykset järjestetään terveyskeskussairaalan ja palvelukotien: Osmanrinne, Viljavainio, Tolppamäki, Suvanto, Rantaniitty, Nuutti, Joenpesä, Peiponpesä, Tuulenpesä, Kultarusko, Jokilinna sekä Eurakoti asukkaille. Äänestykset tapahtuvat ennakkoäänestysaikana ja tarkka ajankohta ilmoitetaan hyvissä ajoin laitosten ilmoitustauluilla.

VAALIPÄIVÄNÄ 13.6.2021 (klo 9 – 20) Euran kunnan äänestysalueet ja -paikat ovat:

1 Eura                Euran urheilutalo, Eurantie 33, Eura
2 Kauttua          Kauttuan koulu, Harjutie 16, Kauttua
3 Kiukainen      Kiukaisten kirjasto, Kunnankuja 3, Kiukainen
4 Panelia           Panelian kirjasto, Mäkiläntie 1, Panelia
5 Honkilahti     Honkilahden koulu, Koskenkylänraitti 15, Honkilahti
6 Hinnerjoki     Hinnerjoen koulu, Rinnomäentie 15, Hinnerjoki

Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Kuntavaalien ulkomainontaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä keskusvaalilautakunnan sihteeriin, puh. 044 422 4020

Keskusvaalilautakunta seuraa jatkuvasti oikeusministeriön ja valtakunnallisten terveysviranomaisten antamia ohjeistuksia, jotta ennakkoäänestys ja varsinaisen vaalipäivän äänestys saadaan hoidettua turvallisesti koronavirusepidemiasta huolimatta.

Eura 20.4.2021

Euran kunnan keskusvaalilautakunta

Takaisin listaukseen