Perhehoito on ikäihmisen ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kodissa tai ikäihmisen kotona. Perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoidossa kunnioitetaan ikäihmisen itsemääräämisoikeutta, otetaan huomioon yksilölliset tarpeet ja toiveet. Perhehoidon vahvuuksia ovat kodinomainen ympäristö sekä pysyvät ihmissuhteet. Perheen arkeen osallistuminen ja perhehoitajan läsnäolo tukevat ikäihmisen toimintakykyä ja kuntoutumista sekä ylläpitävät hyvää elämänlaatua.

Pitkäaikainen perhehoito sopii ikäihmiselle, jolla on kotiin annettavista palveluista huolimatta vaikeuksia selviytyä arjessa, mutta joka ei vielä tarvitse tehostettua palveluasumista tai laitoshoitoa. Erityisen hyvin perhehoito sopii ikäihmiselle, joka joutuu olemaan paljon yksin ja kokee turvattomuutta tai jonka elämänlaatu on heikentynyt. 

Perhehoito sopii myös henkilölle, jolla on muistisairaus, mutta joka ei tarvitse huolenpitoa ympäri vuorokauden. Vaikka perhehoidossa olevan ikäihmisen tulee pääsääntöisesti pärjätä yöt ilman säännöllistä apua, voi tietoisuus avun saamisesta sitä tarvittaessa luoda levollisuutta ikäihmisen elämään. 

Lyhytaikainen perhehoito sopii muun muassa sijaishoidoksi omaishoidossa oleville tai sairaalajakson jälkeen henkilöille, jotka tarvitsevat aikaa ja tukea kuntoutumiseen ennen omaan kotiin palaamista. Sen tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista sekä tukea omaisten jaksamista. 

Osavuorokautinen perhehoito voi olla päivä- tai yöaikaista ja se voi toimia vaihtoehtona niissä koti- tai omaishoidon tilanteissa, joissa ympärivuorokautisen perhehoidon järjestäminen ei ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista. Päiväaikainen perhehoito tukee myös yksin asuvien ikäihmisten kotona asumista. 

Perhehoito ikäihmisen kodissa täydentää muita kotiin annettavia tuki- ja palvelumuotoja ja näin edesauttaa ikäihmisen kotona pärjäämistä. 

Seudullinen ikäihmisten perhehoito järjestää perhehoitajille ennakkovalmennusta, joka perustuu Perhehoitoliiton ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennusohjelmaan. Euran kunta koordinoi seudullista perhehoitoa, jossa ovat mukana myös Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Seudullisten kuntien käytössä on tällä hetkellä kaikkiaan 13 ikäihmisille tarkoitettua perhekotia eri puolilla Etelä-Satakuntaa. Lisäksi kiertävinä perhehoitajina toimii n. 10 henkilöä. Perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta. 

Perhehoitaja ja kunta solmivat toimeksiantosopimuksen, jonka yksityiskohdat perustuvat perhehoitoon tulevan tarpeisiin sekä perhehoidon toimintaohjeeseen, jossa on sovittu muun muassa perhehoitajan palkkiosta, kulukorvauksesta ja vapaiden järjestämisestä. Perhehoitoon hakeudutaan vanhuspalvelujen kautta ja perhehoitoon sijoittamisesta päättää moniammatillinen SASA-ryhmä (Selvitä-Arvioi-Suunnittele Ajoissa) hakemuksen tai arvioinnin perusteella.