Sekä kehon että mielen terveydestä pitää huolehtia. Samalla kun huolehdimme kehosta liikkumalla, nukkumalla ja syömällä hyvin, huolehdimme myös mielestä. Mielen terveyttä vahvistaa myös koulunkäynti, sillä arjessa pitää olla rytmiä ja tekemistä. Tärkeää on huolehtia ihmissuhteista ja viettää aikaa kavereiden kanssa, ja myös kuunnella ja kannustaa ystävää.

Jokaisella nuorella on vahvuuksia, jotka antavat iloa ja onnistumisen kokemuksia elämässä. Jokaisella meillä on myös kehitettäviä tai vahvistettavia piirteitä, joihin voimme vaikuttaa, kun kiinnitämme huomiota käyttäytymiseemme ja tapoihimme.

Uuden opettelussa tai taitojen harjoittelussa voi huomata, miten onnistumisen kokemukset vahvistavat itseluottamusta. Minä olen taitava! Aivan yhtä tärkeää on myös olla itselleen armollinen ja antaa itselle lupa epäonnistua ja yrittää uudelleen. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Pettymyksistä ja vastoinkäymisistä on myös mahdollista oppia ja vahvistua. Jokainen on riittävän hyvä ja jokainen voi kehittyä monissa taidoissa ja asioissa, kunhan säilyttää itsessään uteliaan ja rohkean mielen. Samalla vahvistaa myös omaa mielenterveyttään. Rohkeutta antaa myös se, että saa kannustusta ja tukea läheisiltä aikuisilta ja kavereilta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja tukee ja auttaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään, kun arjessa on huolenaiheita, joihin omat keinot eivät tunnu riittävän. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa hoitavana tahona myös tilanteissa, joissa lapsella tai nuorella on mielenterveyden häiriöitä. Psykiatriseen sairaanhoitajaan voi olla yhteydessä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • omien vahvuuksien löytäminen, itsetunnon tukeminen
  • haasteita kaverisuhteissa tai perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa
  • haasteita itsehillinnässä tai omien/toisten rajojen ymmärtämisessä

Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee yhteistyötä esimerkiksi kouluterveydenhuollon, neuvolan, perheneuvolan, opiskelijahuollon toimijoiden, koulun ja varhaiskasvatuksen sekä sosiaalitoimen kanssa. Psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotolle voi hakeutua itse tai edellä mainittujen tahojen kautta. Myös erikoissairaanhoidosta voidaan ohjata jatkohoitoon psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle.

Psykiatrisilla sairaanhoitajilla on vastaanottotilat Euran sote-keskuksessa, mutta he tapaavat lapsia ja nuoria myös varhaiskasvatusyksiköissä ja kouluilla.