Kehittämis- ja palveluyksikön tehtävänä on perusturvapalveluiden suunnittelu, ohjaus ja palveluiden kehittäminen sekä asiantuntijapalveluiden tarjoaminen.

Kehittämis- ja palveluyksikkö vastaa perusturvapalveluiden talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta ja laadinnasta sekä talouden tunnuslukujen seurannasta, kehityksestä ja raportoinnista. Se ohjaa ja koordinoi perusturvapalveluiden henkilöstöhankinta- ja työhönottopalveluita ja vastaa niiden kehittämisestä.

Kehittämis- ja palveluyksikön vastuulla ovat perusturvapalveluiden hankintojen ja kilpailutusten suunnittelu, aikataulutus, täytäntöönpano ja sopimusten hallinta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yksikkö vastaa perusturvapalveluiden kehittämishankkeista, henkilöstön koulutussuunnittelusta ja koko perusturvaa koskevasta viestinnästä ja sen kehittämisestä.

Kehittämis- ja palveluyksikön tavoitteena on koordinoida ja kehittää laatutyötä, tiedolla johtamista sekä tarjota kattavat ja kokonaisvaltaiset toimialueelleen kuuluvat asiantuntijapalvelut perusturvapalveluiden eri vastuualueille.

Tutkimusluvat

Kehittämis- ja palveluyksikössä palvelusuunnittelija vastaa perusturvapalveluiden palvelualueella tehtävistä opiskelijoiden ym. henkilöiden tutkimusluvista. Tutkimuslupapyynnöt lähetetään tutkimussuunnitelmineen osoitteella anne.niemi@eura.fi . Tutkimusluvista tehdään päätös, joka lähetetään lupaa anoneelle henkilölle.