Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton.

NELJÄS KORONAROKOTUSANNOS

THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia

 • 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille
 • 80 vuotta täyttäneille
 • iäkkäiden hoivakodeissa asuville
 • iäkkäille koti- tai omaishoidon piirissä oleville sekä muille iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet, ja jotka eivät pärjää yksin kotona

Iäkkäiden hoivakodeissa neljänsiä annoksia suositellaan kaikille ilman varsinaista alaikärajaa. Neljättä annosta ei kuitenkaan katsota tarpeelliseksi esimerkiksi kehitysvammaisten hoivakodeissa asuville nuoremmille henkilöille, vaan suositus koskee nimenomaan iäkkäitä.

Säännöllisen koti- tai omaishoidon piirissä olevien iäkkäiden terveydentila ja toimintakyky on alentunut monien sairauksien ja ikääntymisen seurauksena. Tämä altistaa sille, että lieväkin infektio voi heikentää heidän itsenäistä selviytymistään omassa kodissa. 

Suositus ei koske omaishoitajia. Heidän rokottamisensa ei suojaa hoidettavaa infektiolta, eikä omaishoitajien toimintakyky laske merkittävästi lievästä infektiosta.

Neljäs koronarokoteannos voidaan antaa, kun 3 kuukautta kolmannesta annoksesta on kulunut.

Jos henkilö on saanut kolme rokoteannosta ja sen lisäksi sairastanut koronavirustaudin, hän ei toistaiseksi tarvitse neljättä rokoteannosta.

Kaksi rokoteannosta saaneelle ja koronataudin sairastaneelle iäkkäälle henkilölle suositellaan kolmatta annosta, kun 3 kuukautta sairastetusta taudista tai edellisestä rokoteannoksesta on kulunut sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.

Rokotusvuorossa edelleen:

 • Kaikki 5 vuotta täyttäneet ja vanhemmat kuntalaiset. Toinen koronarokoteannos annetaan, kun ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi (6) viikkoa
 • Kolmannen rokoteannoksen saavat:
  • Voimakkaasti immuunipuutteiset 12 vuotta täyttäneet tai vanhemmat kuntalaiset, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta
   • Elinsiirto
   • Kantasolusiirto
   • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
   • Immunosuppressiivinen syöpähoito
   • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
   • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
   • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
   • lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila
  • riskiryhmiin kuuluvat 12–17-vuotiaat, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta
  • muut kuin riskiryhmiin kuuluvat 12–17-vuotiaat, vähintään kuuden kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta, jos se on tarpeen muusta kuin lääketieteellisistä syistä, esimerkiksi matkustamisen vuoksi
  • Yli 60-vuotiaat kuntalaiset ja yli 18-vuotiaat riskiryhmäläiset, jotka ovat saaneet 2. rokoteannoksen vähintään 3-4 kuukautta sitten
  • 18-60 -vuotiaat riskiryhmiin kuulumattomat kuntalaiset, jotka ovat saaneet 2. rokoteannoksen vähintään 4-6 kuukautta sitten

Ajanvaraus

Ajanvaraus neuvolaikäisten lasten rokotuksille oman neuvolaterveydenhoitajan puhelinaikoina. Huomioitava on, että lapsen rokottamiselle on oltava kaikkien huoltajien allekirjoittama suostumus. Suostumukseksi kelpaa myös itse kirjoitettu suostumus, josta käy ilmi, mitä suostumus koskee (kaikkien huoltajien allekirjoituksin). Huoltajan suostumuslomakkeen voit tulostaa täältä: Huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle (thl.fi)

Sähköinen ajanvaraus

VARAA AIKA SÄHKÖISESTI TÄSTÄ LINKISTÄ. Sähköinen ajanvaraus on mahdollista vain yli 18-vuotiaille kuntalaisille. Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksen, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.

Huomioithan aikaa varatessasi, että valitset oikean palvelun ja luet palvelussa annettavat ohjeet huolellisesti:

 1. Koronarokotukset Urheilutalolla
 2. Koronarokotukset neuvoloissa
  • aikoja valittavissa resurssien mukaan Euran sote-keskuksen, Honkilahden ja Hinnerjoen neuvoloista 18 vuotta täyttäneille.
 3. Koronarokotukset virka-ajan ulkopuolella Euran sote-keskuksessa

Vapaita aikoja tarjolla tällä hetkellä eniten palvelussa Koronarokotukset neuvolassa

Puhelinajanvaraus toukokuussa numerosta 044 422 4432

ma, ti, ke ja to klo 8.00 – 9.00.

Puhelinajanvarauksessa on käytössä takaisinsoittotoiminto ja soittaja kuulee ensimmäiseksi tiedotteen. Tiedote on ensin kuunneltava ja ohjeen mukaan voi jättää takaisinsoittopyynnön painamalla tiedotteen lopuksi ruutunäppäintä # ja seuraavan ohjeen jälkeen numeroa nolla 0. Puhelinajanvarauksen ruuhkautuessa takaisinsoittoa voi joutua odottamaan seuraaviin päiviin asti. Jos et onnistu ruuhkan takia ollenkaan jättämään takaisinsoittopyyntöä, soita uudelleen seuraavana ajanvarauspäivänä.

Alle 18-vuotiaiden ajanvaraus vain puhelimitse tai sähköpostilla heidi.juntunen@eura.fi.

Rokotukselle tultaessa huomioitavaa

Rokotuksiin on tultava terveenä ja maskilla suojautuneena.
Pyri tulemaan varaamallesi ajalle täsmällisesti, jotta odotustilassa voidaan huolehtia turvasuositusten toteutumisesta. Varaudu jäämään rokotuksen jälkeen seurantaan 15 minuutiksi.

KORONATAUDIN SAIRASTANEEN ROKOTUS

Sairastettu koronavirustauti muodostaa immuunivasteen samalla tavoin kuin rokoteannos. On kuitenkin huomattava, että rokoteannoksen ja koronvirustartunnan välin on oltava riittävän pitkä, vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan voidaan katsoa vastaavan yhtä rokoteannosta. Pidemmällä aikavälillä saavutetaan parempi immuunivaste.

Ensimmäinen rokoteannos

THL suosittelee taudin sairastaneelle ensimmäistä koronarokoteannosta:

 • 18 vuotta täyttäneelle aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua sairastetusta taudista
 • voimakkaasti immuunipuutteisille 5 vuotta täyttäneille aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua sairastetusta taudista
 • muille alle 18-vuotiaille aikaisintaan 4–6 kuukauden kuluttua sairastetusta taudista

Toinen rokoteannos

THL suosittelee, että koronataudin sairastaneille ja yhden rokoteannoksen saaneille tarjotaan tehosteena toista rokoteannosta.

Toista annosta suositellaan:

 • voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, kun 2 kuukautta ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta koronataudista on kulunut, sen mukaan kumpi on ollut viimeisin
 • 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville yli 18- vuotiaille, kun 3–4 kuukautta ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta koronataudista on kulunut, sen mukaan kumpi on ollut viimeisin
 • riskiryhmiin kuuluville 12-17- vuotiaille, kun 6 kuukautta ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta koronataudista on kulunut, sen mukaan kumpi on ollut viimeisin
 • kaikille 18 vuotta täyttäneille, kun 4–6 kuukautta ensimmäisestä annoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut, sen mukaan kumpi on ollut viimeisin.

HUOM! Kaksi kertaa varmistetun koronataudin sairastanut tarvitsee vain yhden rokoteannoksen. Kahden erillisen tartunnan osoittaminen voi olla vaikeaa, jos tartuntojen välillä on lyhyt aika. Tällaisessa tapauksessa tartuntojen väli pitäisi olla vähintään kolme kuukautta.

Kolmas rokoteannos

THL suosittelee, että koronataudin sairastaneille ja kaksi rokoteannosta saaneille tarjotaan tehosteena kolmas rokoteannos

 • voimakkaasti immuunipuutteiselle 12 vuotta täyttäneille 3 kuukauden kuluttua edellisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista sen mukaan kumpi on ollut viimeisin
 • 80 vuotta täyttäneille tai iäkkäiden hoivakodeissa asuville 3 kuukauden kuluttua edellisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista sen mukaan kumpi on ollut viimeisin
 • koti- tai omaishoidon piirissä oleville tai muille iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet, ja jotka eivät yksin pärjää kotona, 3 kuukauden kuluttua edellisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista sen mukaan kumpi on ollut viimeisin

Muut koronataudin sairastaneet ja kaksi rokoteannosta saaneet eivät suojan kannalta tarvitse kolmatta annosta.

Kolmas annos voidaan antaa myös muille taudin sairastaneille, jos se on tarpeen esim. matkustamisen vuoksi tai muusta painavasta syystä. Kolmas annos suositellaan annettavaksi 18 vuotta täyttäneelle tällöin aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua edellisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta koronataudista sen mukaan kumpi on ollut viimeisin. 

Muille 12-17- vuotiaille (kuin voimakkaasti immuunipuutteisille) kolmas rokote voidaan tarvittaessa antaa, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta JA sairastetusta taudista vähintään 3 kuukautta.

Rokotusaikataulu

Koronarokotusten edistymistä Euran osalta voi seurata myös THL:n koronarokotusten raportointisivulta, klikkaamalla tästä