Kuva: Sean Wareing Pixabay

24.5.2023

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma – kyselyn tulokset

Ulkoilu, virkistys ja kunnon kohentaminen innostavat kulkemaan kävellen ja pyörällä

Huhtikuun lopussa toteutetussa Rauman seudun kävelyn, pyöräilyn ja kestävien matkaketjujen edistämisohjelman asukaskyselyssä kysyttiin myös euralaisten mielipiteitä ja kokemuksia kävely- ja pyöräilyolosuhteista. Aihe kiinnosti vastaajia, sillä kyselyyn vastasi 155 Eurassa liikkuvaa vastaajaa, joista lähes 90 % oli työikäisiä (25–64-vuotiaita). Myös karttavastauksia jätettiin runsaasti, Rauman seudulle yhteensä peräti 2630 vastausta.

Vastaajista vajaa puolet kertoo kulkevansa arkimatkojaan päivittäin tai lähes päivittäin kävellen ja pyörällä, loput kertovat kulkevansa henkilöautolla. Ulkoilu, virkistys ja fyysisen kunnon kohentaminen ovat keskeisiä syitä sekä kävelyyn että pyöräilyyn.

Talvikunnossapidon sekä reittien viihtyisyyden ja sujuvuuden lisääminen innostaisivat liikkumaan enemmän

Kyselyyn vastanneista lähes puolet kulkisi arjen matkojaan kävellen enemmän, mikäli talvikunnossapito olisi parempaa ja reitit olisivat viihtyisämpiä. Pyöräilijöiden kesken talvikunnossapidon lisäksi pyöräreittien sujuvuus koettiin tärkeäksi arkiliikkumisen lisäämisen kannalta.

Euralaisten näkemykset kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämistarpeista ovat tärkeä lähtötieto loppuvuodesta valmistuvan seudullisen edistämisohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa jalankulun ja pyöräliikenteen tarpeita, parantaa niiden olosuhteita Rauman seudulla sekä tarjota tietoa aktiivisista liikkumismuodoista.

Kiitos kaikille vastaajille!

Takaisin listaukseen