9.2.2022

AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE, YHTEISÖILLE JA YKSITTÄISILLE TAITEENHARJOITTAJILLE

ovat haettavana 31.3.2022 klo 15.00 mennessä

Huomioithan hakemuslomakkeiden muuttuneet toimitustavat.

1.     VETOVOIMA- JA KYLÄTOIMINTA-AVUSTUKSET

Vetovoima- ja kylätoiminta-avustusten jaossa painotetaan:

1. Vaikuttavuutta
2. Euran kunnan elinvoimaisuuden lisäämistä
3. Viihtyvyyden parantamista
4. Uudenlaisia ideoita

Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien tai toiminnan järjestämisellä, jolla tuetaan ja vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä ja vetovoimaa. Vetovoimaisuuden lisääminen voi tapahtua yhteistyössä kunnan tai muiden kumppaneiden kanssa.

Edellä luetellut painopisteet tulee perustella avustushakemuksessa.

Erilaiset tarvike- tai kalustehankinnat ovat avustusten jaossa toissijaisia.

Euran kunnassa vuonna 2020 hyväksytyn osallisuusohjelman ja yhdistysohjelman avulla pyritään lisäämään kuntalaisten aktiivisuutta ja osallistamista, jota avustusten jakaminen vahvistaa.

Kylätoimintaa ja vetovoimaisuutta lisäävän toiminnan avustuksia voi hakea myös yksittäiset toimijat. Avustukset jaetaan kohdeavustuksina ja ne maksetaan kuitteja vastaan. Kohdeavustuksella tarkoitetaan, että avustus tulee käyttää hakemuksessa esitettyyn toimintaan vuoden 2022 aikana. Avustukset maksetaan kuitteja vastaan, jotka on toimitettava 31.12.2022 mennessä.

Lisätiedot: kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist, puh. 044 422 4825

2.  KULTTUURITOIMINTAA HARJOITTAVIEN YHDISTYSTEN, YHTEISÖJEN JA YKSITTÄISTEN TAITEENHARJOITTAJIEN KOHDEAVUSTUKSET

Euran kunnassa vuonna 2020 hyväksytyn osallisuusohjelman ja yhdistysohjelman avulla pyritään lisäämään kuntalaisten aktiivisuutta ja osallistamista, jota avustusten jakaminen vahvistaa.

Kulttuuriavustusten jaossa painotetaan, että kulttuurityötä tekevät yhdistykset ja eri yhteisöt sekä yksittäiset taiteenharjoittajat tekevät mahdollisimman monipuolista kulttuuria ja taidetta, joka tukee kuntalaisten kulttuurin saatavuutta. Yksittäisten taiteenharjoittajien kohdalla painotetaan ammattimaisuutta.

Lisätiedot: kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist, puh. 044 422 4825

Tallenna lomake kunnan verkkosivuilta omalle tietokoneellesi ja täytä sähköisesti.

Kohtia 1-2 koskevat avustushakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@eura.fi tai postitse Euran kunnanvirastolle osoitteeseen Euran kunta, Sorkkistentie 10 27510 Eura, kuoreen merkintä ”Avustushakemus”. Myöhässä tai muulla tavalla toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Euran kunnanhallitus

3.     URHEILUSEUROJEN JA LIIKUNTATOIMINTAA JÄRJESTÄVIEN YHDISTYSTEN YLEISAVUSTUKSET

Lisätiedot: liikuntapäällikkö Vesa Nuija, puh. 044 422 4843

4.     NUORISOYHDISTYSTEN YLEISAVUSTUKSET

Lisätiedot: hyvinvointipäällikkö Teija Henriksson, puh. 044 422 4852

Tallenna lomake kunnan verkkosivuilta omalle tietokoneellesi ja täytä sähköisesti.

Kohtia 3-4 koskevat hakemukset ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: sivistyspalvelut@eura.fi tai postitse Euran virastotalolle, Satakunnankatu 12, 27510 Eura, kuoreen merkintä ”Hyvinvointipalvelut”. Myöhässä tai muulla tavalla toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Euran sivistyslautakunta

HAKULOMAKKEET JA -OHJEET

Takaisin listaukseen