30.1.2023

AHLSTRÖM SUUNNITTELEE SUURTA AURINKOPUISTOA EURAAN

Ahlström suunnittelee yli 50 miljoonan aurinkoenergian investointia Euraan. Aurinkopuisto lisää uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa energiaomavaraisuutta. Projekti auttaa myös saavuttamaan vihreän energiasiirtymän tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut.

A. Ahlströmin konserni on toiminut Eurassa jo 150 vuoden ajan ja vaikka teollinen toiminta on alueella loppunut, yritys on selvittänyt sopivia paikkoja uusiutuvan energian hankkeelle. Ahlström on esittänyt Euran kunnalle aurinkopuiston perustamista omistamilleen maa- ja metsäalueille Euran lentokentän ja rautatien väliselle alueelle.

Alueen laajuus on 90 hehtaaria, joka tosin saattaa hieman pienentyä luontoselvitysten tulosten ja perustettavien suoja-alueiden myötä. Voimalan suunniteltu teho on 62,5 MWp ja vuosittainen energiantuotto on 61,1 GWh. Voimalan käyttöikä on 30-35 vuotta. Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 55M€.

Hanke on suotuisassa myötätuulessa, sillä maakuntakaava mahdollistaa aurinkopuiston perustamisen ja hankkeen vaatimat ympäristöselvitykset on laadittu Ely-keskuksen ohjeiden mukaan.

Luvituksista riippuen sähköntuotanto on käynnistettävissä vaiheittain jo vuonna 2024.

Alue soveltuu erinomaisesti aurinkopuistoksi, sillä se on tasainen ja kallistaa hieman etelän suuntaan. Valtaosa rakentamisesta voidaan toteuttaa kevytpaalutuksella. Voimalinja kulkee jo valmiiksi alueella ja samoin tieyhteydet ovat valmiina.

Hanke tuo merkittäviä hyötyjä Euraan

Ison investoinnin ja kiinteistöveron lisäksi voimalahanke tuo kuntaan myös uusia työpaikkoja niin rakennusvaiheessa kuin huoltotöiden myötä. Hanke on tärkeä myös Euran imagolle ja kunta onkin ylpeästi mukana vihreässä siirtymässä.

Kunnan kannalta hanke on helppo, sillä maakuntakaava mahdollistaa toteutuksen, Ahlströn omistaa valmiiksi maa-alueet ja kunnan rahoitusta ei tarvita. Kunnan tehtäväksi jääkin hoitaa byrokratia vauhdikkaasti kuntoon.

Asukastilaisuus järjestetään ke 1.2. klo 18

Hankkeen tiimoilta järjestetään asukastilaisuus ke 1.2. klo 18 Euran kunnanvirastolla. Kaikki hankkeesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kuulemaan lisää ja esittämään kysymyksiä. Paikalla ovat hankkeen vastuuhenkilöt.

Lisätiedot:  

Peter Ahlström, toimitusjohtaja | 050 518 3698
Juha Majalahti, kunnanjohtaja | 044 422 4000

Takaisin listaukseen