23.5.2023

Tietoa Ukrainan tilanteesta ja sotaa pakenevien vastaanottamisesta

Tälle sivulle päivitetään tietoa Ukrainan tilanteesta ja sotaa pakenevien vastaanottamisesta Eurassa sitä mukaa, kun tilanne ja valmistelut etenevät. Euran kunnan osalta tilannetta koordinoidaan yhteistyössä kunnan johtavien viranhaltijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Ohje ukrainalaisille Euran terveyskeskuksessa käyntiä varten

Tietoa maahantulosta ja Ukrainen tilanteesta – Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії

https://www.infofinland.fi/uk

Kotikunta Suomesta esite

ПОСТІЙНА ПРОПИСКА В МУНІЦИПАЛІТЕТІ ПРОЖИВАННЯ У ФІНЛЯНДІ

Maahanmuuttoviraston toimintaohjeita

Якщо Ви прибули з України до Фінляндії через напад Росії, ви можете перебувати в країні за безвізовим режимом, та подати заяву для отримання тимчасового захисту або для отримання притулку.

Hakeutuminen tilapäisen suojelun piiriin

Työskentely suomessa

Jobs in Eura / The municipality of Eura

Реєстрація шукача роботи та пошук роботи в Фінляндії

List of studies available for people fleeing from Ukraine

Ukrainian Association in Finland

Офіційна сторінка Товариства Українців у Фінляндії

Ulkoministeriön tiedotteen Ukrainan sotaan liittyen

Ukrainan tilanteen vuoksi Suomeen saapuvien oikeus sosiaaliturvaan

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sairaanhoito Suomessa

Ukrainasta tulevien lemmikkieläinten rokotukset, lääkitys ja hoito
Lisätiedot: Valvontaeläinlääkäri p. 044 732 8169

Tervehdys Mannerheimin lastensuojeluliiton Euran paikallisyhdistyksestä – TВітання від місцевої асоціації Еура Маннергеймін захисту дітей

Euran seurakunnan toimintaa lapsille ja perheille

Olen saapunut Ukrainasta Euraan ja järjestän majoituksen itse, miten toimin?

Kun haet tilapäistä suojelua voit järjestää majoituksesi itse tai asua vastaanottokeskuksessa. Haettuasi tilapäistä suojelua, vastaanottokeskus järjestää sinulle:

  • terveydenhuoltopalvelut
    sosiaalipalvelut
    vastaanottorahaa, jos sinulla ei ole omia tuloja tai varoja
    tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisiin arjen asioihin

Kun olet saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voit työskennellä ja opiskella ilman rajoituksia. Lapsellasi on oikeus neuvolapalveluihin, esiopetukseen sekä kouluun. Jos asut yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten, puolison tai tuttavien luona ja olet rekisteröitynyt poliisiviranomaiselle turvapaikanhakijaksi, sinut ohjataan ilmoittautumaan vastaanottokeskukseen.

Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevalla on aina mahdollisuus majoittua vastaanottokeskuksessa. Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeva voi kuitenkin järjestää majoituksensa myös itse, jolloin sitä kutsutaan yksityismajoitukseksi. Yleensä yksityismajoituksessa majoitutaan sukulaisten, puolison tai tuttavien luona. Yksityismajoitus voi tapahtua vuokra- tai alivuokrasuhteena tai turvapaikkaa hakeva voi majoittua yksityishenkilön luona niin sanotussa kotimajoituksessa, jolloin majoittumisesta ei pyydetä korvausta. Majoituskohteen pitää olla asuintilaksi soveltuva ja sillä pitää olla virallinen osoite.

Yksityismajoituksessa asuva turvapaikkaa hakeva rekisteröidään yksityismajoituskohdetta lähimmän vastaanottokeskuksen kirjoille. Majoituksensa itse järjestävä saa muut vastaanottopalvelut kuin majoituksen ja siihen mahdollisesti liittyvät ateriat siltä vastaanottokeskukselta, jonka asiakkaaksi hänet on rekisteröity. Yksityismajoituksessa asumista tai sen järjestämistä ei tueta taloudellisesti

Ukrainalaiset voivat matkustaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankkimassa liikenteessä ilman matkalippua 30.4 saakka

Ukrainalaiset voivat matkustaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankkimassa liikenteessä ilman matkalippua 30.4.2022 saakka. Etu koskee seuraavia yhteyksiä:

Säkylä-Eura-Rauma (myös Hinnerjoki-Rauma)
Rauma-Eura-Tampere
Harjavalta-Panelia-Rauma

Kansallisuuden voi osoittaa Ukrainan passin esittämällä. Poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston myöntämä passin haltuunottotodistus katsotaan passia vastaavaksi asiakirjaksi.

Kotimajoitus Ukrainasta pakeneville
Maahanmuuttovirasto kehottaa ukrainalaisten kotimajoittajia ottamaan yhteyttä ja ilmoittamaan majoitettujen henkilöiden tiedot. Ohjeet ilmoittamiseen löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Jos suunnittelet kotimajoitusta, saat asiantuntevaa neuvontaa ja ohjausta Kotimajoitusverkostolta. Vastaanottokeskus on hyvä vaihtoehto etenkin välittömästi maahantulon jälkeen, ja kotimajoitusta voi tarjota myöhemmässäkin vaiheessa yhteistyössä vastaanottokeskuksen kanssa. Ukrainan kansalaiset voivat tulla viisumivapaasti EU:n alueelle biometrisellä passilla. Tällöin oleskeluoikeus on 3 kk. Jos saapuja hakee Suomesta turvapaikkaa, turvapaikanhakijaksi rekisteröiminen tapahtuu poliisiviranomaisen kautta. Osa Ukrainasta tulevista saattaa majoittua sukulaisten ja ystävien luona ilman minkään virallisen tahon apua.

Turvapaikkaa hakeneiden ja oleskeluluvan saaneiden majoittamisesta vastaavat ensisijaisesti Suomen maahanmuuttovirasto Migri ja sitä kautta vastaanottokeskukset.

Euran kunta valmistautuu tarjoamaan tilanteen sitä vaatiessa majoitusta kunnan alueella oleskeleville, joilla ei ole muuta majoitusta. Lähin vastaanottokeskus on Porissa ja sitä ylläpitää Suomen Punainen Risti:

Toimisto: vok.pori@vokki.fi
puh. +358 40 7734868

Oikeutta kunnan palveluihin määrittää henkilön oleskelustatus. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus kiireellisiin ja välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta.

Sivistyspalveluiden tarjoamista valmistellaan Eurassa ja kunta seuraa tilanteen kehittymistä.

Miten yksittäiset kansalaiset ja yritykset voivat auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia?
Esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Kirkon ulkomaanapu ja YK:n lastenjärjestö Unicef sekä Lääkärit ilman Rajoja ovat tunnettuja, luotettavia tahoja, joiden kautta voi tukea sodassa olevaa maata. Ensisijaisesti järjestöissä toivotaan rahallista tukea, joka voidaan täsmällisesti kanavoida apua tarvitseville tai tiettyihin tarvikkeisiin. Jotkut järjestöt ovat käynnistäneet lipaskeräyksiä, ja heille voi lahjoittaa aikaa toimimalla lipaskerääjänä. Järjestöjen vapaaehtoisrekistereihin voi ilmoittautua avunantajaksi tulevia tarpeita varten.

Kotitalouksien varautuminen kriisin välillisiin vaikutuksiin
Suomeen ei nyt kohdistu välitöntä uhkaa, mutta Ukrainassa käynnissä olevan sodan vaikutukset voivat ulottua välillisesti myös Suomeen. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi johtaa tilanteeseen, jossa yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai keskeytyvät. Kotitalouksien varautuminen auttaa yhteiskuntaa ja ennen kaikkea yksilöä ja hänen perhettään. Lisää kotitalouksien varautumisesta voi lukea sivustolta 72tuntia.fi.

Muuta

Euran kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.3.2022 Euran kunnan osallistumisen Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräykseen Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi. Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan ukrainalaisten maahantuloon liittyviä toimia ja kunnan varautumista erilaisten uhkien osalta. Euran kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on kunnan yleisen toimintaympäristön seuranta ja arviointi sekä tilanteeseen reagointi.

Kuntaliitto ja myös Euran kunta tuomitsee jyrkästi Suomen kannan mukaisesti Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet. Suomi tukee vahvasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Venäjän sotatoimet ovat aiheuttaneet laajan humanitaarisen hätätilan Ukrainassa. Suomeen ei nyt kohdistu välitöntä uhkaa, mutta Ukrainassa käynnissä olevan sodan vaikutukset voivat ulottua välillisesti myös Suomeen. Ukrainan konflikti voi aiheuttaa jännitteitä ihmisten välille myös arjessa Suomessa. On pyrittävä kaikin tavoin estämään vastakkainasettelun syntyminen. Lue Selkokeskuksen sivulta selkokielellä, mistä Ukrainan sodassa on kyse. Sivulla kerrotaan myös, mistä saat lisää selkokielistä tietoa sodasta.

Takaisin listaukseen