Tapahtuman tiedot


Alkamispäivä

03.03.2021,  klo 08:00

Päättymispäivä

03.03.2021,  klo 09:00

Paikka

Teamsilla
Tapahtumayleisöä lavan edessä

Yrittäjien aamukahvit Teams-tilaisuutena

Johtamisen kova koulu- Euran vuoden nuorella yrittäjällä Eveliina Perälällä, on asiaa johtamisesta ja henkilöstön sekä ilmapiirin kehittämisestä.

More about event :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA5MzJhNmMtZDU5YS00MzIwLTg3MzEtNTAxMDc2OWZiOTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221190627f-4866-4bad-adce-dbc9f72651d7%22%2c%22Oid%22%3a%226f13d0de-f0c8-4bf8-a0d7-33eaebaa958c%22%7d
Takaisin tapahtumalistaukseen