Perustoimeentulotuen myöntää 1.1.2017 alkaen Kansaneläkelaitos.  Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan hakea tarvittaessa kunnalta sen jälkeen, kun Kela on tehnyt päätöksen perustoimeentulotuesta.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kirjallisesti tai varaamalla aika sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle.  

Hakemuksen löydät täältä.

Hakemukset otetaan käsittelyyn sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat tositteet ovat hakemuksen liitteenä. Käsittelyaika on muussa kuin kiireellisessä tapauksessa seitsemän arkipäivää. 

Tuen hakijalla on tietojenanto- ja ilmoitusvelvollisuus. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin. 

Hautausavustus 

Täydentävää toimeentulotukea hautauskustannuksiin voidaan hakea siitä kunnasta, joka oli vainajan kotikunta.  

Täydentävää toimeentulotukea hautausavustuksena voidaan myöntää maksamattomiin hautauskuluihin sen jälkeen, kun kuolinpesän varat on selvitetty perukirjasta. Toimeentulotuen tarvetta hautauskuluihin arvioitaessa otetaan huomioon vainajan talletukset, tulot ja menot. 

Hautausavustuksella maksetaan hautauskululaskuja. Vainajalta jääneihin muihin maksamattomiin laskuihin ei myönnetä hautausavustusta, eikä ne niitä huomioida menoina, vaan ne merkitään perukirjaan velaksi. Hautausavustushakemuksen liitteeksi tulee liittää perukirja ja maksamattomat hautaukseen liittyvät laskut. 

Hautausavustusta Euran kunnasta haetaan kirjallisesti toimittamalla ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemuksen liitteineen työikäisten sosiaalipalveluihin.

Hakemuksen löydät täältä.