Talous- ja velkaneuvonta

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyi oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Oikeusaputoimisto on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusavun sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluiden tarjoaminen.

Rauman oikeusaputoimiston toimipaikat sijaitsevat Raumalla ja Uudessakaupungissa. Eurassa on Rauman oikeusaputoimiston sivuvastaanotto, jolla ei ole henkilökuntaa muulloin kuin erikseen sovittuna vastaanottoaikana. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia.

Talous- ja velkaneuvonta tarjoaa myös maksutonta talous- ja velkaneuvontaa sähköisesti. Sähköinen palvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille.