Työikäisten sosiaalipalvelu on 18–64-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Aikuissosiaalityössä kartoitetaan tilanteesi kokonaisvaltaisesti. Yhdessä asiakkaan kanssa arvioidaan palveluntarve ja laaditaan asiakassuunnitelma ja mietitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi sekä muutoksen saamiseksi.

Aikuissosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, jos tarvitset tukea esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

  • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun 
  • olet työtön ja tarvitset ohjausta tulevaisuuden suunnitelmiisi 
  • sinulla on ongelmia asumisessa 
  • päihde- tai mielenterveysongelmat vaikeuttavat arkeasi 
  • olet velkaantunut tai tarvitset tukea, ohjausta tai neuvontaa taloudellisten vaikeuksien selvittämiseen 
  • olet kohdannut äkillisen kriisin 

Sosiaalinen luotto 

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole syistä esim. vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista rahoitusta ja joiden maksuvara on kuitenkin riittävä luoton takaisinmaksuun. asiakkaan maksuvara lasketaan todellisten tulojen ja menojen mukaan kuukaudessa. Elinkustannuksina käytetään toimeentulotuen perusosaa. 

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää erilaisiin tarkoituksiin, jotka ehkäisevät taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistävät henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen pysäyttäminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen turvaaminen, sosiaalisen kriisin ylittäminen tai muu hakijan itsenäiseen selviytymiseen vaikuttava tekijä. 

Sosiaalisen luoton määrä on 170–5.050 euroa. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. 

Sosiaalisen luoton hakemuksia on saatavana Euran sote-keskuksesta työikäisten sosiaalipalveluista sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Hakija täyttää hakemuksen ja hankkii tarvittavat liitteet itse. Hakija varaa ajan luoton valmistelua varten sosiaaliohjaaja Jaana Pietinhuhdalta, p. 044 422 4429.