Valtionkonttori myöntää vuosittain kunnille määrärahaa veteraanien kuntoutuspalvelujen sekä kotona asumista tukevien avopalvelujen toteuttamiseen, joita voivat olla esimerkiksi palvelu- ja lounassetelit sekä turvapuhelin. 

Veteraaneille järjestetään kuntoutusta laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena sekä avo- tai kotikuntoutuksena. Rintamaveteraanin puoliso voi osallistua laitos- ja päiväkuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa. KELA korvaa matkakustannukset kokonaisuudessaan. 

Veteraaneille tehdään vuosittain palvelutarpeen kartoitus, jossa yhdessä veteraanin kanssa mietitään palvelujen tarvetta ja kuntoutusmuotoa. 

Rintamatunnuksen omaavilta veteraaneilta ei peritä terveyskeskuksen maksuja eikä kotihoidon maksuja. Myös puolisot saavat palvelut maksutta niin kauan, kuin veteraani on kotihoidon palvelujen piirissä.