Valtionkonttori myöntää vuosittain kunnille määrärahaa veteraanien kuntoutuspalvelujen sekä kotona asumista tukevien avopalvelujen toteuttamiseen, joita voivat olla esimerkiksi palvelu- ja lounassetelit sekä turvapuhelin. 

Veteraaneille järjestetään kuntoutusta laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena sekä avo- tai kotikuntoutuksena. Rintamaveteraanin puoliso voi osallistua laitos- ja päiväkuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa. KELA korvaa matkakustannukset kokonaisuudessaan. 

Veteraaneille tehdään vuosittain palvelutarpeen kartoitus, jossa yhdessä veteraanin kanssa mietitään palvelujen tarvetta ja kuntoutusmuotoa. 

Rintamatunnuksen omaavilta veteraaneilta ei peritä terveyskeskuksen maksuja eikä kotihoidon maksuja. Myös puolisot saavat palvelut maksutta niin kauan, kuin veteraani on kotihoidon palvelujen piirissä. 

Veteraaniasiainneuvosto 2017-2021

Järjestöt ovat nimenneet edustajikseen seuraavat henkilöt:

Euran Rintamaveteraanit ry  Tuomo Leino
Pertti Tainio
Kaatuneitten Omaiset Eura ryEila Suojanen
Antti Pirttimäki
Kiukaisten Sotaveteraanit ryHeikki Haapio
Juhani Vihervuori
Euran Sotaveteraanit rySeppo Juhola
Harri Kotilehto
Sotainvalidien Euran osasto ryRitva Sulonen
Euran seurakuntaTimo Hämäläinen
Mikko Kiviranta
Euran kuntaTimo Kalli (veteraanineuvoston pj)
Harri Lehtonen
Juha Majalahti
Teija Vuohijoki
Tami Sirén
Henna-Riikka Seppälä