Seniorineuvola on suljettu toistaiseksi 14.12.2021 alkaen.

Terveydenhoidollisissa asioissa ota yhteyttä vastaanoton ajanvaraukseen, puh. 02 8398 0400. Sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Ikäkeskuksen neuvontaan, puh. 044 422 4079. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan myöhemmin. 

Seniorineuvola on tarkoitettu kaikille yli 65- vuotiaille euralaisille, jonne voi poiketa ilman lähetettä ja ajanvarausta. Seniorineuvola tarjoaa ikäihmisille ennaltaehkäiseviä palveluita, jotka tukevat terveyttä, toimintakykyä ja kotona asumista.

Kartoitetaan ikäihmisen tilannetta, annetaan neuvoja ja ohjausta omaehtoiseen terveydenhoitoon. 

Ohjataan tarkoituksenmukaisten palvelujen pariin. 

Sairasvastaanottoa ei ole, mutta tarpeen vaatiessa tehdään terveysmittauksia, esim. verenpaineen, verensokerin tai hemoglobiinin mittauksia. 

Hoidetaan pienimuotoisia toimenpiteitä, kuten ompeleenpoisto ja korvahuuhtelu (vaativat haavanhoidot ja akuutit sairaudet hoidetaan edelleen Euran sote-keskuksessa). 

INR-arvojen seuranta onnistuu Seniorineuvolassa, mikäli laboratorioon matkustaminen on hankalaa. 

Seniorineuvolassa on asiakkaalle lainattavissa oleva verenpainemittari.

Seniorineuvolan yhteydessä toimii Ikäkeskuksen palvelupiste, joka tarjoaa neuvontaa ja ohjausta ikäihmisille ja heidän läheisilleen monenlaisissa asioissa. Palvelupisteen tarkoituksena on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. 

Palvelupisteestä löytyy tietoa mm.: 

  • Muistiongelmista 
  • Terveyden edistämisestä 
  • Harrastusmahdollisuuksista 
  • Apuvälineistä 
  • KELA:n etuuksista 
  • Edunvalvonnasta 
  • Kunnan tarjoamista palveluista 
  • Yksityisistä palveluntuottajista 

Tarvittaessa saat apua esimerkiksi KELA:n hakemusten täyttämisessä sekä palveluiden hakemisessa. 

Ikäkeskus järjestää palvelupisteillä myös vaihtuvia tietoiskuja eri teemoista. Aikatauluja voi seurata kunnan nettisivuilta. 

Myös omaiset ja läheiset voivat ottaa yhteyttä ikäihmisen asioissa ja kysyä neuvoa.