Tehostettu palveluasuminen palvelukodissa tarjoaa kodinomaista asumista turvallisessa ympäristössä.
Hoidon ja hoivan tarkoituksena on, että asukas voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja, että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Asukkaan läheisten ja omaisten osallisuus palvelukodin arjessa pyritään mahdollistamaan siinä määrin, kuin asukas itse sitä haluaa.

Palvelukodit

Eurassa sijaitsee kolme vanhusten palveluasumiseen tarkoitettua yksikköä, joista yksi on Kiukaisten Eurakoskella ja kaksi Euran keskustan alueella.

Palvelukodeissa tuotetaan tehostettua palveluasumista vuorokauden ympäri.

Palvelukoti Suvanto tarjoaa tehostettua palveluasumista vanhuksille. Suvannossa on 26 paikkaa. Suvanto sijaitsee Eurakoskella. Suvannossa on kaksi osastoa: Suvanto ja Lehtokoti. Suvannossa työskentelee 2 sairaanhoitajaa ja 12,5 hoitajaa. 

Palvelukoti Tolppamäessä on 26 asukaspaikkaa ja siellä työskentelee 2 sairaanhoitajaa ja 14 hoitajaa

Palvelukoti Osmanrinteessä on 23 asukaspaikkaa. Palvelukodissa on yhden hengen huoneita ja tarvittaessa esim. pariskunnat voivat asua samassa huoneessa. Jokaisessa huoneessa on oma WC. Osmanrinteessä työskentelee 2 sairaanhoitajaa ja 13 hoitajaa. 

Asumispalvelujen palveluseteli 

Ikäihmiset voivat hakeutua yksityisiin palvelukoteihin palvelusetelin avulla, mikäli kunnan omissa palvelukodeissa ei ole tilaa. Yksityinen palvelukoti voi sijaita myös Euran kunnan ulkopuolella. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina sitä, että kotona asuminen ei millään muotoa enää onnistu ja hakija täyttää siten tehostetun palveluasumisen myöntämiskriteerit. 

Palvelusetelin arvo määritetään tulojen perusteella. Asukas maksaa itse vuokran ja ateriat sekä omavastuuosuuden hoitomaksusta. Palveluseteli kattaa suurimman osan hoitomaksusta. Asumisen kokonaishinnan määrää kunkin palvelukodin asettama hintataso. 

Tuetun asumisen palvelut 

Tuettua asumista järjestetään vanhuksille, vaikeavammaisille, mielenterveys- ja päihdeasiakkaille sekä sosiaalisen tuen tarpeessa oleville. Tuettua asumista voivat hakea ne henkilöt, joilla on tuen tarvetta tai jotka ovat jo palveluiden piirissä. 

Tuetun asumisen asuntoja on Eurassa, Kiukaisissa, Kauttualla, Hinnerjoella ja Honkilahdella. 

Lomake tuettuun asumiseen löytyy kohdasta sähköinen asiointi.

Hakemuksen saavuttua asiakkaan kanssa tehdään palvelutarpeenarvio. Hakemus käsitellään perusturvan asukasvalintatyöryhmässä.