Vanhuspalvelujen tavoitteena on turvata euralaisille ikäihmisille itsenäinen elämä mahdollisimman pitkään omassa kodissa. Palvelutuotanto pyritään järjestämään tätä tavoitetta tukevaksi. Palveluja toteutetaan yhteistyössä yksityisten yritysten, yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa. Palvelutuotannossa huomioidaan myös maakunnalliset suunnitelmat ja linjaukset.

Kun kotona asuminen ei enää tukitoimienkaan avulla onnistu, tarjotaan perhehoitoa tai tehostettua palveluasumista niitä tarvitseville ikäihmisille.

VANHUSPALVELUJEN HOIDON JA PALVELUJEN
ODOTUSAJAT 1.1.-30.6.2020

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) tuli
voimaan 1.7.2013. Lain 26§:n mukaan kunnan on julkaistava
ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

OMAISHOIDONTUKI
Keskimääräinen odotusaika omaishoidon tuen hakemuksen saapumisesta valmiiseen päätökseen n. 1 kk.

PÄIVÄTOIMINTA

KOTIHOITO (kiireettömät palvelut)
– Tukipalvelut: ateriapalvelu 1-5 vrk, turvapuhelin 1-5 vrk
– Arvioiva kotikäynti/huoli-ilmoitus: palvelupyynnöstä
kotikäynti 1-7 vrk
– Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon hoidon ja
palvelujen toteutumiseen keskimäärin 1-3 vrk

YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON pääsyn odotusaika
keskimäärin 1 kk.

Anna palautetta, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Mikäli havaitset ongelmia tai puutteita jossakin palvelussa, ota ensisijaisesti yhteyttä kyseisen yksikön esimieheen. Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä vanhuspalveluista vastaaviin viranhaltijoihin.

Klikkaa tästä

Vanhusneuvoston toimintaan pääset tutustumaan tästä linkistä